Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen skolform och därmed en del av skolan. Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till plats. Den ska omfatta minst 525 timmar och vara avgiftsfri. Förskoleklassen är inte obligatorisk.

Ditt barn blir erbjuden en plats i förskoleklass på den kommunala grundskola som ditt barn hör till. Varje grundskola har ett geografiskt område kopplat till sig (så kallat upptagningsområde). I januari/februari (det år ditt barn fyller 6 år) får du som vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass hem med posten.

Vill du ha plats i förskoleklass i en annan skola?
Om du önskar en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden, ska en skriftlig ansökan med motivering göras. I mån av plats beviljas omflyttning. Beslut tas gemensamt av rektorerna. Vid önskemål om annan skola beviljas skolskjuts endast i mån av plats.

Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass så beslutar rektor var och om placering ska ske.

 Publicerad 2014-11-12

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
Fax 0271-573 70
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris