Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Avgifter och regler

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år).
 
Avgift betalas från den dag inskolningen börjar. Räkning skickas för innevarande månad och förfaller till betalning den sista i samma månad. Avgift betalas för 12 månader per år.
 
Då barnet bor i två familjer och båda hushållen har plats ska avgiften beräknas utifrån respektive hushålls sammanlagda inkomst.

AvgiftstaxaPDF
 
InkomstuppgiftPDF

SchemaPDF

Frukost-/fritids-/kombiklubb​

Gemensamt för frukost-/fritids-/kombiklubb:
Erbjuds tidigast från och med 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3. Avgiften är 300:-/månad. Vid byte under året så ändras avgiften från och med nästkommande månadsskifte. Juli månad erbjuds ingen tillsyn och juli månad är också avgiftsfri.

Frukostklubb erbjuds från kl. 06.00 fram till skoldagen startar.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 06.00 - 14.00.

Fritidsklubb erbjuds efter skoldagens slut fram till kl. 18.00.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 08.00 - 18.00.

Kombiklubb är en kombination av frukost-/fritidsklubb. Om ni har behov av frukostklubbens tider en vecka och fritidsklubbens tider den andra veckan så erbjuds kombiklubb.

Lovfritidsplats

I samband med uppsägning av plats i fritidshem kan ansökan lämnas. Lovfritidsplats innebär att barnet har en plats på fritidshem endast under skolans lovdagar (ej juli månad). Lovfritidsplats får utnyttjas under ett läsår. Kostnad 1000:-/termin.

Närvarotid​

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (se nedan "Barn i behov av särskilt stöd").

Barn i behov av särskilt stöd​

Om ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats erbjudas enligt Skollagen 8 kap 9 § eller 14 kap 6 §. Detta kan bero på sen utveckling, funktionshinder, social situation eller annat skäl. Efter utredning beslutar förskolechef/rektor om plats ska erbjudas.

Sammanslagning​

Under sommarperioden och dagar då få barn är närvarande kan verksamheter slås ihop.

Femåringar i förskoleklass​

Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass så beslutar rektor var och om placering ska ske.


Publicerad 2017-10-31
Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Anna Hansdotter
Tfn 0271-570 20

Telefontid:

Måndag - tisdag kl. 13:00 - 16:00
Onsdag - torsdag kl. 8:00 - 12:00

Besökstid:

Drop-in måndagar kl. 14:00 - 16:00. Utöver det ska tid bokas.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris