Här är du:

Celsiusskolan F-6

På Celsiusskolan har vi förskoleklass till år sex. Vi är för närvarande 187 elever inklusive förskoleklassen på vår skola. Celsiusskolan är en allergianpassad skola.

Fritidshem

Inom skolan finns också ett fritidshem med två avdelningar. Några ur personalen på fritidshemmen arbetar även inom förskoleklass/skola. Helhetssyn på barnen ska prägla samarbetet.

Celsiusmodellen

Vi arbetar utifrån Celsiusmodellen, en blandad åldersintegrerad och åldershomogen modell. Verksamheten är uppdelad i två arbetslag, F-3 och 4--6 och undervisningen sker i åldersblandat verkstadsarbete, ca två pass per vecka.
Temat i dessa verkstadspass sker i olika långa perioder utifrån elevernas intresse och engagemang.
Övrig schemalagd tid är indelad i bas och kurs vilka följer Skolverkets timplan.

Rutin vid frånvarorapportering för elever vid Celsiusskolan.

Frånvaro för elev ska alltid anmälas till skolan. (tel. 572 04, eller till resp. klasslärare via sms)

Vårdnadshavare läser in på telefonsvararen vilken dag/dagar frånvaron gäller.

Uteblir elev från skolan och ej är sjukanmäld, ringer skolan och undersöker orsak. Detta sker i samband med första rasten, ca: kl. 9.30.

Viktigt att ni föräldrar uppger aktuellt telefonnummer så vi lätt kan nå er!


Aktuellt:

OBS! Nya rutiner kring frånvaroPDF

Publicerad 2017-03-16
Dela
Kontakt

Rektor


Britt-Marie Byström
Expedition 0271-571 90,
Lärarrum  0271-572 04

Postadress

Celsiusskolan F-6
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Besöksadress

Olof Johanssons väg 17 A-M
828 33 Edsbyn

Sjukanmälan elev

0271-572 04

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris