Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

IUP och skriftliga omdömen

Vad är egentligen IUP?


Enligt Grundskoleförordningen ska alla elever fr.o.m. 2006 ha en individuell utvecklingsplan. Det är ett framåtsyftande protokoll från utvecklingssamtalet som blir en viktig del i det samarbete som skolan ska ha med varje elev och med er föräldrar.
 
Protokollet ska innehålla prioriteringar (ska alltså inte handla om allt) och sikta framåt med mål och planer för elevens utveckling. Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra. Protokollet ska sedan fungera som en ledstång i det dagliga arbetet för eleven tillsammans med både lärarna och föräldrarna.
 

Hur ofta


Minst en gång per termin ska läraren, eleven och föräldrarna/vårdnadshavarna träffas för att samtala om elevens utveckling. Uppdraget är dock att fortlöpande informera er om hur det går för ert barn.
 

Syfte


Samtalet ska handla om hur ditt barns kunskapsutveckling samt utveckling socialt bäst kan stödjas. Samtalet ska grunda sig på en utvärdering av ditt barns utveckling gentemot skolans mål. Poängen med ett utvecklingssamtal är ju att ni tillsammans ska ha en bild av hur det går. Dessutom ska ni samtala om och komma fram till vad ni tillsammans kan göra för att ert barn ska utvecklas vidare.  För att kunna ha ett samtal om detta måste skolan ge tydlig information om hur ditt barns utveckling är i förhållande till målen i läroplanerna och kursplanerna.
 

Skolans mål


Skolans uppgift är att göra målen tydliga för er. Eftersom skolans uppdrag och mål är ganska omfattande måste ni redan innan utvecklingssamtalet få bekanta er med målen. Skriftliga omdömena ska ges mot de mål som skolan arbetar mot under innevarande termin.
 

Skriftliga omdömen


Regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. Dessa omdömen ska ligga till grund för utvecklingssamtalet och IUP.

Beslutet innebär att föräldrar och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne eller ämnesblock. Hur omdömena ska utformas bestäms av rektor och de får vara betygsliknande.
Detta innebär att omdömenas utseende kan skifta mellan olika skolor i vår kommun.
 

Publicerad 2014-02-24
Kontakt

Kvalitetsutvecklare

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris