Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Samhällsorientering till nyanlända invandrare

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att hjälpa nyanlända att snabbare komma in det svenska samhället och få kopplingar till arbetslivet.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat och praktiskt vardagsliv.

Samhällsorienteringens åtta obligatoriska delar

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Kommunen ska erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering. Tillsammans med Sfi och arbetsförberedande insatser är samhällsorienteringen en obligatorisk del i etableringsplanen.

Undervisningen sker på deltagarnas modersmål och bygger på diskussion och dialog. Informatörer från organisationer och myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, bjuds in. Detta blandas upp med studiebesök på viktiga inrättningar för den nyanlända som exempelvis tandläkare, vårdcentral och polisen.

Samhällsorienteringen är för dig som är:

 • Mellan 18 och 64 år
 • Ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • Medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • Gymnasiestuderande
 • Arbetskraftsinvandrare
 • Gäststuderande

Anmälningsblanketter finns på Vuxenutbildningen i Ovanåkers kommun. Läs mer om samhällsorienteringen på Länstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad 2013-08-28

Kontakt

Studievägledare

Eva Persson
Vuxenutbildningen i Ovanåker Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-572 47 eva.persson@ovanaker.se

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris