Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. För barn i förskoleklass finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen vara
2 km för barn i förskoleklass
3 km för elev år 1 - 3
4 km för elev år 4 - 9

Rätten till skolskjuts gäller mellan bostaden och skolan. Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd.

Skolskjuts kan beviljas till elev, vars vårdnadshavare bor på skilda adresser, men har gemensam vårdnad om barnet. Båda adresserna ska tillhöra Ovanåkers kommun.

Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Av den aktuella skolskjutsentreprenören får föräldrar besked om upphämtningstid och upphämtningsplats.  

Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Skolskjutsregler för grundskola och särskola fr.o.m. 15 juni 2012PDF

Publicerad 2017-10-27

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris