Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärare och förskollärare

Välkommen som lärarstuderande!

Ovanåkers kommun tar emot lärarstuderande från Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle samt Mittuniversitetet. Utöver det tillkommer enstaka studenter från andra universitet och högskolor runt om i Sverige.

Syftet med att vi tar emot studenter är bland annat att kommunen blir attraktiv i kommande rekrytering, arbetslagen ute i verksamheterna förstärks, skolorna ges möjlighet till skolutveckling t.ex. genom studenternas examensarbete.

Lärarstudenten placeras redan första terminen på en skola eller förskola som är studentens hemvist under hela utbildningstiden. Studenten placeras hos en handledare utifrån studentens val av utbildning och ämnesinriktning. I möjligaste mån tar vi hänsyn till studentens önskemål. Avsikten är att den studerande ska följa handledaren och tillhörande arbetslag under en längre tid och lära känna personal och barn/elever som tillhör arbetslaget.

Är du intresserad av VFU i Ovanåkers kommun? Ta kontakt med din högskola.

Lokal handlingsplan för VFUPDF

Publicerad 2017-10-27

Kontakt

Lars Forsblom
Tfn 0271-571 08

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris