Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.
Avfallstrappan
  • Avfallsminimera - se till att inte avfall uppstår, tänk efter före
  • Återanvända - skänka, sälja, köpa sekond-hand, laga
  • Materialåtervinna - lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstation
  • Energiutvinna - förbränning av brännbart avfall och hushållsavfall till fjärrvärme
  • Deponera - slutlig förvaring av sådant som inte går att behandla enligt ovan

Ett hållbart samhälle


En av de första definitionerna av hållbar utveckling lyder så här:
"En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina".

Den första frågan man ska ställa sig när man är på väg att slänga något är: Är det verkligen ett avfall?

Vi kan inte bara tänka på oss själva. Vi måste tänka på kommande generationer också. Idén om hållbarhet bygger på tanken att ett samhälle ska kunna bestå under en lång tid framöver. Ett samhälle som kan överleva länge och fortleva bra och klokt. Sopsortering är en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och människor inte kommer till skada. Vi sparar därmed också resurser, energi och koldioxidutsläpp.


Publicerad 2015-02-11
Kontakt

Informatör, BORAB


Linda Jonsson
Tfn 0278-255 21
Mobil 073-275 46 88
Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris