Kulturmiljödag i våsbo

LÄS MER HÄRPDF - program m.m.

Äganderätt i ett Biosfärområde

En vanlig fråga som vi får är hur man påverkas som markägare i ett biosfärområde. Svaret är inget alls, om man inte vill. Äganderätten till sin mark är lika stark som innan och samma lagar gäller som utanför ett biosfärområde inom det.

Om man vill arbeta för en hållbar utveckling så kommer det blivande Biosfärområdet finnas som stöd och för att skapa samarbeten. Redan nu kommer vi som biosfärkandidat aktivt bjuda in till sammarbeten för en hållbarutveckling. (Exempelvis 23 april eller 20 maj, se här brevid)

Alltså dina rättigheter och skyldigheter i laglig mening som markägare är precis samma i och utanför ett biosfärområde.

Ett biosfärområde i Voxnadalen – vad innebär det för dig?PDF

Biosfärkandidat Voxnadalen och LRF inbjuder till temadag kring skog- och jordbrukarfrågor

Lördag 20 maj, 2017

Kl. 09.30 till 14.30

Bönhuset, Knåda,
adress: Hian 27, 82894 Edsbyn

-- Information om Biosfärområdet
-- Möte en lantbrukar/skogsägare från Biosfärområde Östra Vätterbranterna
-- Ställ frågor och kom med dina ideér.

Dagen riktar sig speciellt till dig som aktör inom skogs- och jordbrukarnäringen (t.ex. markägare, företagare eller privatperson). Dagen ger dig möjlighet att delta i utformningen av det föreslagna biosfärområdets syfte, mål och utformning. Under dagen har du också tillfälle att möta delar av Biosfärkandidat Voxnadalens styrgrupp, bl.a. från Länsstyrelsen Gävleborg.

Ytterligare information och anmälan (senast 17 maj) till hanna.alfredsson@ovanaker.se eller 0271-574 24.

Länk till annonsPDF

 Naturvård och hållbar samhällsutveckling på ett nytt sätt!

Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

I biosfärområden arbetar vi med ledorden bevara, utveckla och stödja:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Vägen till att bli ett Biosfärområde

Ovanåkers kommun arbetar med projektet Biosfärkandidat Voxnadalen under åren 2014-2017 för att skapa de närverk och ta fram den kunskap som behövs för att bli utsedd av UNESCO till biosfärområde.

I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i världen 669  uppdelat i 120 länder, varav 16 är transnationella. Alla är utsedda av UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av modellområden för hållbar utveckling.

Vi finansierar Biosfärkandidat Voxnadalen

Finansiärer Biosfärkandidat Voxnadalen Ovanåkers kommun Region Gävleborg Naturvårdsverket Ljusdals Kommun Bollnäs kommun

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

RSS-flöde:

Ovanåkers kommuns rss-flöde



© Ovanåkers kommun 2015