Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Djurskydd

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för djurskyddsfrågorna. Från januari 2009 sköter länsstyrelsen den operativa djurskyddskontrollen som kommunerna skötte förut. Det är till dem ni ska vända er om ni har synpunkter på hur tamdjur och farmade djur hålls i er omgivning.
Länsstyrelsen är kontrollmyndighet enligt djurskyddslagen i länet. Länsstyrelsen är även besvärsmyndighet för de kommunala djurskyddsbeslut som överklagats av den enskilde medborgaren.

Omhändertagande av djur


När länsstyrelsen beslutar att ett djur ska tas omhand ska länsstyrelsen även besluta vad som ska hända med djuret t.ex. om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Enligt den nya lagen om tillsyn över hundar och katter som började gälla den 1 januari 2008 får även Polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skador eller "avsevärda olägenheter" förknippat med hundägandet. För att ytterligare förhindra att en hund orsakar skada eller "avsevärd olägenhet" får polismyndigheten dessutom besluta om omhändertagande av hunden.

Djurförbud


Länsstyrelsen ska fatta beslut om djurförbud för den som dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Enligt den nya lagen om tillsyn över hundar och katter som började gälla den 1 januari 2008 får även Polismyndigheten meddela förbud att ha hand om hund (=hundförbud) för den som allvarligt brister, eller tidigare brustit, i tillsynen över en hund.

Vad gör du om du misstänker att något är fel?


Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Är det akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Mer information om djurskydd hittar du på Länsstyrelsen i Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg


801 70 Gävle
Tfn 026-17 11 18
Tfn 026-17 10 00 vx
E-post till Djurskyddet
Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris