Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Cisterner

Enligt miljöbalken ska alla cisterner som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och liknande med en flampunkt högre än 55°C, besiktigas regelbundet.

Anmälan


Den som installerar en cistern efter 1 juli 2000 ska i god tid före installationen informera miljö- och byggkontoret. Informationsplikten gäller cisterner som avses att placeras utomhus och som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³, eller cisterner som avses att förläggas i mark och som rymmer mer än 1 m³. Informationsplikten gäller också hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
Kontrollintervall
CisterntypKontrollintervallTid för besiktning
Utom vattenskyddsområde  
S-cistern*, utomhus, 1-10 m³6 årOmdelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall
K-cistern**, utomhus, 1-10 m³12 årSom ovan
S-cistern* inomhus, 1-10 m³6 årSom ovan
K-cistern** inomhus, 1-10 m³12 årSom ovan
S-cisterner* i mark, >1 m³, installerade före 6 juni 19906 årSom ovan
K-cisterner** i mark, >1 m³12 årSom ovan
Inom vattenskyddsområde  
Cisterner med sekundärt skydd***12 årSom ovan
S-cisterner* installerade före 6 juni 1990, utan sekundärt skydd3 årSom ovan
K-cisterner**, utan sekundärt skydd6 årSom ovan

*S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.

**K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål.

***Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Det ska vara tätt och hållbart. En cistern inom skyddsområde som installerats efter den 6 juni 1990, ska vara försedd med ett sekundärt skydd. Kravet på sekundärt skydd gäller dock inte cistern placerad inne i bostadshus. Sådan cistern ska dock besiktigas vart 3:e år (S-cistern) eller vart 6:e år (K-cistern om sekundärt skydd saknas).

Cistern som tas ur bruk

När cistern och dess rörledningar tas ur bruk ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1-10 m3.

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detsamma gäller påfyllnings- och avluftningsrör, för att undvika påfyllning av misstag. Grundregeln är att cisterner som tas ur bruk ska tas bort helt.

Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till särskild mottagningsstation för sådant avfall.

Blankett för anmälan om att ta cistern ur bruk hittar du här.PDF


Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
Skicka e-postExterna länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris