Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Värmepumpar

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till miljökontoret. Anmälan ska göras i god tid innan installationsarbetet påbörjas.

Anmälan till miljö- och byggkontoret
Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.
 
För handläggning tas en avgift ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av miljöbalkens 27 kapitel 1 §. Handläggningstiden beräknas till 2 timmar.

Publicerad 2017-09-05

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris