Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark så är du skyldig att kontakta miljöavdelningen. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig så kontakta även räddningstjänsten.

Om föroreningen måste saneras ska en anmälan lämnas till miljöavdelningen innan saneringen genomförs.
 

Identifiering och inventering
Det är länsstyrelsen som ansvarar för inventeringen av förorenade områden. I Ovanåkers kommun finns ett 40-tal områden som har identifierats som förorenad mark varav flera av dem har en låg riskklass. Flera av de förorenade områdena är gamla industritomter där det förekommit giftutsläpp i samband med sågverksarbete samt gamla tippar.  

Genom ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och nio kommuner i länet inventeras och riskklassas nedlagda deponier/soptippar i kommunerna i Gävleborgs län. Det länsövergripande inventerings- och riksbedömmningsprojektet samordnas av Söderhamns kommun.

Efterbehandling och ansvar
Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling regleras i miljöbalkens 10 kapitel. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska sanera. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga för att sanera.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-postExterna länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris