Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Radon

Radon är en gas som främst kommer från mark och visst byggnadsmaterial, t ex blåbetong. Om det finns några otätheter i husets grund så kan radon sippra in.

De flesta hus har sådana sprickor, t.ex. hus som är byggda på platta på mark där man har gjutit betongen mot betongplintar. Då blir det lätt en krympspricka när betongen torkar. Sprickan är inte stor, bara någon m.m, men sprickan kan gå runt hela huset så att ytan där markluft kan tränga in blir stor.

Radon kan ge strålningsskador med förhöjd risk för cancer, speciellt om du är rökare eftersom radonpartiklarna fäster på tobaksröken när du andas in.

På miljö- och byggavdelningen finns det information om det har gjorts en mätning i ditt hus. Kontakta miljöinspektör om du är intresserad av mätresultat i huset du bor i, eller om du står inför t.ex. ett husköp.

Radon i luft

Det är enkelt att mäta radon i sitt hus. Det finns företag som man kan beställa mätdosor från. Den godkända mätperioden för radon i luft är under eldningssäsong, under vinterhalvåret oktober - april. Om du endast är fritidsboende är en eventuell exponering inte så stor. Bor du i hus med torpargrund är risken också mindre att du skulle ha radon direkt från marken i huset. Däremot kan du få upp radongas genom vattnet om du har egen borrad vattentäkt.

Radon i vatten

Du som har egen borrad brunn för dricksvatten har förhöjd risk att ha radon i ditt vatten. I Ovanåkers kommun är det relativt vanligt att man har radon i sitt dricksvatten. Nästan samtliga i Ovanåkers kommun som har egen borrad dricksvattentäkt har fått radonhalten uppmätt. I de kommunala vattenanläggningarna finns anordningar som tar bort radonet. 

Faran med att dricka radonhaltigt vatten har tonats ner. Det är inandningen av radon som är riskfylld. Om du har radon i ditt dricksvatten kan det ge en indikation på om du har det i luften i ditt hus, eftersom radongasen i vattnet löser sig när du kokar vatten eller duschar. Har du höga halter radon i dricksvattnet, över 1 000 Bq/l, kan det finnas anledning att mäta radonet även i luften, eftersom det är det värdet som avgör om du kan få bidrag för sanering. Mätvärden på 1 000 Bq/l innebär att radonhalten i luften är ca 100 Bq/m3.

Bidrag för radonsanering

Bidraget kan inte sökas från och med 1 januari 2015.

Regeringen beslutade att upphäva förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem från och med 1 januari 2015. Förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar inkomna senast 31 december 2014.


Publicerad 2011-12-30
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: (vxl) 0271-570 00
Skicka e-post


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris