Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel menar man en produkt eller en organism som är avsedd eller särskilt framställd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skapar problem för människors hälsa eller skadar egendom. Det är alltså den avsedda användningen som avgör om något är ett bekämpningsmedel.

Anmälan eller tillstånd krävs för viss spridning

Privatpersoner får använda godkända bekämpningsmedel Klass 3 utan särskilda krav på utbildning eller tillstånd. Tillstånd krävs vid spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. För yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel gäller utökade regler.
 

Bekämpningsmedelsavfall

Utgångna preparat och emballage med rester av bekämpningsmedel ska hanteras som farligt avfall. Privata användare lämnar sitt farliga avfall till någon av återvinningsstationerna eller i MFA-boxen.
 

Hälsoeffekter, kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan tas upp i kroppen framförallt genom huden, via inandning och vid förtäring. Eftersom bekämpningsmedel kan utgöras av så många olika kemiska ämnen varierar naturligtvis även de effekter det ger på vår hälsa. Påverkan på nervsystem, arvsmassa och fortplantning samt bidrag till uppkomst av cancer eller allergiska reaktioner är några av de effekter som kan uppstå.

Anmälan och tillståndsansökan görs skriftligen till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vxl)
Skicka e-post

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris