HelsingeVattens logotyp

Grundvattennivåer och vattenförbrukning

Inför sommaren har vattenförbrukningen och nivåerna på grundvattnet i Sverige återigen varit aktuellt. 

Grundvattennivåerna i våra vattentäkter är på normala, höga nivåer, även vattenförbrukningen för maj ligger på normala mängder. Om man som privat fastighetsägare vill fylla sin pool rekommenderar vi att man gör det via trädgårdsslangen, som självklart är placerad efter vattenmätaren. Vi vill ändå uppmana till eftertanke om vad världens viktigaste livsmedel används till. Den genomsnittliga svensken förbrukar 10 liter vatten per dygn för matlagning, dryck och 60 liter för personlig hygien. En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.