Här är du:

Publicerad

2012-04-23

Den framtida skolan i Ovanåker- fortsatt process

Ett stort tack till alla människor som engagerat sig i kommunens lokalutredning och lämnat remissvar samt deltagit i medborgardialogerna. Synpunkterna har lett till att vi skjuter fram beslutet.
Vi har med hjälp av medborgardialogerna fått ta del av åsikterna från föräldrar, lärare, elever samt allmänheten. Det har framkommit många olika synpunkter och det har varit värdefullt för oss att få ta del av dessa som ett komplement till de fakta och de underlag vi har att ta hänsyn till innan något beslut fattas om skolornas framtid.

Svaren från remisserna och de muntliga synpunkterna kommer vi att ha med oss när vi också tittar på kommunens övriga behov av lokaler och tittar på skolfrågan ur ett helhetsperspektiv för kommunen.

Vi har också med omedelbar verkan påbörjat framtagandet av det mer detaljerade underlag som vi behöver ha innan något slutgiltigt beslut tas.

Efter synpunkter från medborgardialogerna kommer vi att göra följande förändringar:

1. Tiden för beslutsprocessen förlängs
Istället för beslut i Barn- och skolnämnden (BOS) i maj och kommunfullmäktige (KF) 18 juni förskjuter vi tiden till beslut i BOS och därefter i KF under hösten 2012.

Under tiden fram till beslut kommer fler möten att kunna genomföras med elever, lärare, företagare m.m. Innan beslut i BOS ska också informationsmöten hållas för allmänheten där materialet och kalkyler presenteras.

2. Mer detaljerade underlag som allmänheten ska få ta del av innan beslut fattas

Istället för det generella inriktningsbeslut som för början var planerat kommer beslutet i höst att bli mer detaljerat och fastslaget utifrån de underlag som presenteras.

Underlag som efterfrågats är:

  • mer presenterade detaljer om skollokalernas faktiska kostnader, de ombyggnadskalkyler som kan bli samt förändringar i skolskjutskostnader m.m.
  • konsekvenser för lärarnas arbetssätt utifrån ett mobilt lärarlag med två skolor som arbetsplats eller en högstadieskola och ett lärarlag utifrån de nya behörighetsreglerna, kravet på ökad kvalitet i skolan samt målsättningen att alla elever ska nå behörighet till gymnasiet.
  • presentation av tänkbar ersättningsverksamhet i de lokaler som skolan avyttrar.

3. Genomförandetiden förändras

Med tanke på att beslutsprocessen förskjuts kommer tiden för ett genomförande, om en sådan beslutas att anpassas efter detta. Även möjligheten till en successiv förändring under en förlängd tid kommer att finnas som förslag.

Läs mer om skolutredningen

Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Folkpartiet

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris