Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2012-04-30

Detaljplan, område väster om gamla Faluvägen

Samråd för område strax söder om centrala Edsbyn och avgränsas av järnvägen i nordväst, Gamla Faluvägen i öster, Lillbovägen i söder och åkermark i väster. Syftet är att i första hand skapa tomter för verksamheter samt verksamheter i kombination med boende. Planen ska också ge möjlighet till försäljning av kommunala fastigheter.

Handlingar


Information och följebrev PDF
Plankarta PDF
Planhandling PDF
Checklista miljö PDF

Samråd


Du har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter t.o.m. 28 maj 2012.

Skriftliga synpunkter ska vara Ovanåkers kommun tillhanda senast den 28 maj 2012
Ovanåkers kommun
Tekniska förvaltningen
828 80 EDSBYN

eller e-post: tekniska.forvaltningen@ovanaker.se

För frågor om planen kontakta:
planförfattare Arne Stenberg på tfn 0271-570 39 eller mobil 070-344 13 47

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris