Här är du:

Publicerad

2012-04-16

Detaljplan Voxnan, Edsbyn

Utställning/granskning fram till 14 maj -  Detaljplan för område längs Voxnan i centrala Edsbyn
Vy över det område som planen hanterar
Området ligger i centrala Edsbyn, längs gatorna Långgatan, Västra Centralgatan, Uraforsvägen, Bärstavägen, Strömbrogatan, Bessbackavägen och Celsiusgatan.

Detaljplanen ska:

  • ge förutsättningar till nya bostäder i centrumnära läge
  • skapa trafiksäkrade gång- och cykelstråk som binder samman Edsbyns centrum/Öjeparken med ett stråk längs Voxnan till idrottsplatsen Ön
  • öka trafiksäkerhet omkring serviceanläggningar för bilar

Planen finns för granskning 16 april - 14 maj 2012 på
kommunhuset samt Edsbyns bibliotek och
www.ovanaker.se
Handlingar
Följebrev med mer information PDF
Planhandling PDF
Plankarta PDF
Miljöchecklista PDF
Fastighetsförteckning PDF

Synpunkter skickas senast 14 maj till
Ovanåkers kommun
Tekniska förvaltningen
828 80 EDSBYN

eller kommun@ovanaker.se

För frågor kontakta
Arne Stenberg 0271-570 39 eller arne.stenberg@ovanaker.se

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris