Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2012-06-12

Energideklarationer

Om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering. Energideklarationen ska även visas upp för för en spekulant på en byggnad. Deklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.

Riksdagsbeslut om energideklarationer

Riksdagen har fattat beslut om flera viktiga förändringar i lagen om energideklarationer. Förändringarna är en följd av att EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har omarbetats samtidigt som det finns ett behov av att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer.

Förändringarna finns i regeringens proposition "Vägen till mer effektiva energideklarationer". Den 1 juli 2012 träder lagändringarna i kraft. Det innebär i huvudsak följande.

Visas upp och överlämnas

Energideklarationen ska kunna visas upp och även överlämnas vid försäljning eller uthyrning. Om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning ska byggnadens energiprestanda anges vid annonsering i kommersiella medier (tidningar och hemsidor). Energideklarationen ska även visas upp för intresserade nyttjanderättshavare eller för en spekulant på en byggnad. Deklarationen ska överlämnas till varje ny ägare eller nyttjanderättshavare.

Energideklarationen ska också liksom tidigare visas upp i entrén vilket gäller för alla typer av byggnader förutom småhus.

Den tidigare benämningen specialbyggnader försvinner. Det ska nu alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten.

Tidigare gjorda energideklarationer

De byggnadsägare som redan gjort en energideklaration får använda den för att uppfylla de ändringar som träder i kraft från 1 juli 2012.

Krav på obligatorisk besiktning

Till ändringarna i lagen hör också att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras med vissa undantag.

Tillsynen flyttas

Tillsynen över energideklarationer flyttas från kommunerna till den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsynen.

Fler detaljerade bestämmelser senare

Mer detaljerade bestämmelser till följd av ändringarna i lagen kommer under sommaren i den förordning som beslutas av regeringen och i Boverkets föreskrifter till förordningen.

Lagen i sin helhet kommer att publiceras på riksdagens hemsida www.riksdagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris