Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2012-04-04

Folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet på nationell nivå är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". För att uppnå målet har elva områden tagits fram. De fokuserar på de bakomliggande faktorerna som påverkar hälsan såsom livsvillkor, levnadsvanor, miljöer och produkter.
De nationella målområdena är:
 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Folkhälsoläget i kommunen stämmer väl överens med hur det ser ut i länet i övrigt med några lokala avvikelser. Kommunen behöver arbeta med att öka hälsoläget generellt.

Ovanåkers kommuns hälsoläge i jämförelse med riket i övrigt (exempel):

 • I Ovanåkers kommun är utbildningsnivån fortsatt låg för både män och kvinnor
 • Färre röstberättigande kvinnor och män deltar i valet
 • Fler män och kvinnor uppbär sjuk- och aktivitetsersättning
 • Kvinnor i Ovanåkers kommun är mer inaktiva
 • Både män och kvinnor äter mindre frukt och grönt än riket i övrigt

Kartläggning av folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun


I den kartläggning som gjordes 2011 framkommer att Ovanåkers kommun genomför ett stort antal aktiviteter för att förbättra folkhälsan bland invånarna i kommunen.

Utifrån kartläggningen framgår att tre områden bör prioriteras från de nationella målen:

 • Delaktighet och inflytande
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Läs hela planen för folkhälsoarbete i Ovanåkers kommunPDF

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris