Här är du:

Publicerad

2012-11-05

öppet hus

Öppet hus med invigning av nytt LSS-boende

Måndagen den 5:e november bjuder vi in till öppet hus kl 15-18 i det nya LSS-boendet på Apoteksgatan 12 b i Edsbyn.

I slutet av juni i år stod det nya LSS-boendet på Apoteksgatan 12 b i Edsbyn klart och i början av september även den nya dagliga verksamheten. Tidigare fanns äldreboendet Violen i lokalerna, men efter ombyggnad är det nu ett boende med 5 lägenheter på nedre plan och en ljus och fin daglig verksamhet på övre plan.

Måndag 5 november kl.15-18 bjuder vi in till öppet hus och invigning av den nya verksamheten.

Socialnämndens ordförande Jan-Åke Lindgren (S):

Jag är glad och stolt över att vi nu officiellt kan öppna det nya boendet och den nya dagverksamheten. När man går runt i lokalerna så ser man vilka goda förutsättningar som finns för att utveckla en redan bra verksamhet för dem som behöver det i kommunen.

I dagsläget bor två personer på nedre plan. Lägenheterna har fullt utrustade, nyrenoverade kök och uteplats. Personal finns tillgänglig dygnet runt i boendet när personerna som bor där inte är på sina arbeten.

På övervåningen är det idag tre personer som har sin dagliga sysselsättning. En del av verksamhetens aktiviteter är gemensamma, men större delen av verksamheten är individuellt utformad utifrån varje persons behov och förmåga. Verksamheten bedrivs dagtid, måndag till fredag.

Frågor besvaras av:

Helena Eriksson Enhetschef, handikappomsorgen Tfn 0271-572 23, 073-270 69 22

Jan-Åke Lindgren (S) Socialnämndens ordförande Tfn 070-697 31 19


Fakta om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslagstiftning för personer med vissa funktionsnedsättningar. För att komma i fråga för LSS-insatser måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar. I den första ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets två omfattar hjärnskada i vuxen ålder. Den tredje personkretsen rymmer ”varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service”.

I LSS anges tio insatser som är möjliga att söka: rådgivning, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösare i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn (skolungdom), boende i familjehem, bostad med särskild service samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris