Här är du:

Publicerad

2013-07-04

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2012 finns nu att läsa på webben och att hämta på kommunkontoret i Edsbyn.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och bolagen. Syftet med årsredovisningen är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare.

Läs hela årsredovisningenPDF

Var kommer pengarna ifrån?

Vad går pengarna till?


100 kr i skatt används till följande verksamheter

Omvårdnadsenheten 27 kr
Grundskola och skolbarnomsorg 17 kr
Gymnasieskola 10 kr
Förskoleverksamhet 9 kr
Gemensamma kostnader 9 kr
Vägar, park m.m 8 kr
Handikappomsorg 6 kr
Kultur och fritid 6 kr
Individ och familjeenheten 5 kr
Övrig pedagogisk verksamhet 2 kr
Politisk verksamhet 1 kr


Året som gått i korthet, kommunen övergripande


Kommunens ekonomiska resultat blev positivt under 2012 och vi nådde alla finansiella mål utom ett. Vi redovisade ett överskott på 2 669 000 kr.

Investeringar. De fem största investeringarna under året var Celsiusskolans kök, bredband i Långhed, Celsiusskolans träteknik, reinvestering av gator, Celsiusgatan-Uraforsvägen.

Världsarv. Den 1 juli 2012 fick Sverige sitt femtonde världsarv godkänt av UNESCO. Det är fantastiskt att våra hälsingegårdar nu finns med på denna unika lista och inte gör det vår stolthet mindre att två av dessa sju utpekade världsarvsgårdar finns i vår kommun, Pallars och Jon-Lars i Långhed. Ett världsarv förpliktigar men ger också kommunen stora möjligheter att utveckla besöksnäringen än mer. Under hösten 2012 har därför ett intensivt arbete pågått för att förbereda kommunen för en växande turism som sannolikt kommer att märkas redan i sommar.

Vindkraft. För den politiska ledningen har även frågan om vindkraft eller ej i kommunen varit en levande fråga under hela året. Det är en komplicerad fråga som bör tas med stor politisk enighet för den gäller för en lång tid framöver och ska balansera alltifrån behovet av energi i världen, ansvaret för övergången till förnyelsebara energikällor, besöksnäringens utvecklingspotential till individers behov av att få uppleva en orörd natur.

Näringsliv. Ovanåker behåller sin starka industriella inriktning i det lokala näringslivet med fler företag inom kategorin Små- och Medelstora företag än riksgenomsnittet. Under 2012 har den internationella, och framförallt europeiska, oron lagt sordin på stämningen i näringslivet. Konjunkturindex – det sammanfattande måttet på den norrländska konjunkturen- visar dock att det råder en normalkonjunktur. Ett fåtal företag tvingades varsla under senhösten 2012. De sammanlagda varslen omfattade cirka 80 personer. Den totala arbetslösheten är fortsatt bland de lägsta i länet men arrbetslösheten bland ungdomar är något högre än länsgenomsnittet.

Lokal- och skolutredning. De medborgardialoger vi genomförde i arbetet med lokal- och skolutredningen mynnade ut i ett beslut om att avvakta med den stora omorganisationen av skolan och i ett första skede arbeta med kvalitetshöjande arbete i skolan samt en genomlysning av kommunens andra lokaler och verksamheter. Det har resulterat i att vi under året påbörjade en diskussion om flytt av Edsbyns museum, upprustning av Celciusskolans aula till en bättre konferenssal, att samla delar av socialtjänsten och kommande hemsjukvård på Gyllengården för att få loss lägenheter på Hingsten för att nämna några delar av lokalutredningsarbetet. Men detta förändringsarbete kommer att utvidgas och fortgå under många år framöver.

Förstärkning av vägar. En välkommen försäkringsåterbäring från AFA-försäkringar gjorde att vi under året kunde avsätta bl.a. nästan åtta miljoner kronor till förstärkning av dåliga vägar i tätorterna.

Bredband. HelsingeNet har arbetat med att koppla upp så många hushåll och företag som möjligt och arbetet med utbyggnaden i Långhed tog nästan hela året.

Attraktiva boenden. AEFAB har planer på att bygga mer attraktiva boenden i våra tätorter vilket vi ser som en förutsättning för att göra kommunen intressant för utomstående att flytta till.

Arbetsmarknad. Arbetsmarknadsläget i vår kommun är, trots de varsel som lagts av företagen, bättre än i flertalet av länets andra kommuner.

Befolkning Ovanåkers kommun möter en stor utmaning framåt då befolkningen minskar i kommunen. Varje invånare innebär ca 42 350 kr i skatteintäkter.

Fram till cirka 2006 så var minskningen cirka 100 personer per år. Därefter ligger minskningen på cirka 75 personer/år. Den 31 december 2012 hade Ovanåkers kommun en befolkningsmängd på 11 392 personer. Antalet födda i kommunen ligger stadigt på cirka 100 barn per år, men för 2012 blev det en markant ökning. Färre invånare avled 2012 än 2011 vilket gjorde en total minskning av befolkningen på 15 personer. Nettot av in-och utflyttning gav en ökning med tre personer. Detta gjorde då sammantaget att den totala minskningen blev lägre än det varit de senaste åren.

Läs hela årsredovisningen för 2012PDF

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris