Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2013-04-15

Högskolestuderande!

Är du högskolestuderande och kommer från Ovanåkers kommun? I sommar kan vi erbjuda 3 veckors betalda uppdrag och handledning inom den kommunala verksamheten.

Miljöavdelningen

Sammanställa en enkät och göra en informationsbroschyr till fastighetsägare inom kommunens 7 vattenskyddsområden.

Handledare: Carina von Knorring

Samhällsbyggnadskontoret

Inventering av dokument gällande energi, miljö, kontrakt m.m. Arbeta fram ett dokumentstyrnings- energiledningssystem för energianvändning och effektivisering i kommunägda fastigheter och anläggningar.

Handledare, Olle Berglund

Kulturavdelningen

Skapa en presentation av världsarvet. En presentation riktad till barn och en riktad till vuxna.

Handledare: Carina Isaksson

Byggavdelningen

Designa en layout för Ovanåkers egna skyltprogram med textbeskrivningar och bilder. Layouten kommer att ligga till grund för det skyltprogram som i nästa steg ska gälla för hela Ovanåkers kommun.

Handledare: Mikael Lindberg

Socialförvaltningen

Genomföra en kartläggning av förekomsten/omfattningen av våld i nära relationer inom socialförvaltningens olika kundgrupper. Tanken är att ni ska genomföra en enkätundersökning bland socialförvaltningens personal beträffande deras kunskap och kännedom om våld i nära relationer och därefter sammanställa svaren i rapportform.

Handledare: Christian Olars

Utvecklingsavdelningen

Ledare för aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Innebär bland annat planering och genomförande av aktiviteter.

Handledare: Ulla-Marie Nilsson


Ansökning

Ansökan skickar du via e-post till Pia.Nilsson@ovanaker.se

Sista ansökningsdag 19 april

Uppdrag för högskolestuderande


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris