Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Information om visioner

Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet bjuder in till information om visioner för Ovanåkers kommun.

Visioner och möjligheter: Alftaskolan

Många kommunala fastigheter i kommunen är runt 40 år gamla. Det innebär att från och med nu och framöver finns ett stort renoveringsbehov. Vi står i ett läge där det är extra viktigt att tänka efter hur rummen och byggnaderna kommer att användas i framtiden, t.ex. vilken typ av pedagogik som kommer råda i skolorna.

Vi informerar om vår vision med fokus på fastigheter, fritid, kultur, tillgänglighet och naturligtvis barn och ungdom:

Lördag 26 oktober kl. 12-14 i Edsbyns bibliotek
Söndag 27 oktober kl. 12-14 i Alfta bibliotek

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter

Detta är ett visionärt förslag med målsättningen att starta ett samtal om några viktiga frågor för Ovanåkers kommun. Grundtanken är att istället för att ha två bra ungdomsgårdar eller simhallar ha en fenomenal ungdomsgård och en sagolik simhall – att skapa attraktiva lösningar som sammanför invånarna och där en gemensam anläggning ger större fördelar än två separata.

Läs hela Visioner och möjligheterPDF för att ta del av bilder, skisser och diagram.

Nedan beskrivs hur en vacker framtid skulle kunna se ut…

Ekonomi - nuläge & utmaning

Ekonomi - nuläge & utmaning

Många kommunala fastigheter i kommunen är runt 40 år gamla. Det innebär att från och med nu och framöver finns ett stort renoveringsbehov. Vi står i ett läge där det är extra viktigt att tänka efter hur rummen och byggnaderna kommer att användas i framtiden, t.ex. vilken typ av pedagogik som kommer råda i skolorna. Allt för att inte bygga fast oss i lösningar som snart inte är önskvärda.

För att kunna finansiera byggnationerna krävs en rationalisering av fastighetsbeståndet och verksamheterna i kommunen, samtidigt som man jobbar med energieffektiva lösningar och får ner driftskostnaderna.

Händelsernas hus

Händelsernas hus

En ombyggnation av simhallen i Edsbyn har stor potential att kunna samla Ovanåkers invånare under ett och samma tak - Händelsernas hus. Händelsernas hus kommer då ligga på Celsiusområdet och skulle bli navet vilket alla aktiviteter i området snurrar kring. Hit kan man komma – ung som gammal – för att skejta, byta om inför löpturen, se det lokala bandet spela, bada bastu och relaxa, ta sig upp till klätterväggens topp, scrappa sitt fotoalbum, kolla på film, spela datorspel eller helt enkelt bara mötas och umgås.

Hit flyttar ungdomsgårdarna i Edsbyn och Alfta sina verksamheter. Lokalerna rustas upp och byggs om. Bastu- och relaxavdelningen renoveras. En ny entré skapas mot Voxnan i motsvarande läge som den befintliga entrén. Entréhallen med sitt café utgör kärnan i centret. Det blir en naturlig mötesplats för kommunens invånare. Detta blir möjligheternas hus!

Ovanåker kulturrum

Ovanåker kulturum

Idag pågår ett projekt med syftet att samlokalisera Edsbyns bibliotek och hembygdsmuseet.

 • Biblioteket görs om till Ovanåker kulturum.
 • Museet kommer att ha sina lokaler på nedre plan i bibliotekshuset.
 • Hörsalens funktioner kommer att flyttas till Celsiusskolans aula.


Gröna parkeringar & stråk

Gröna parkeringar & stråk

Lim-Johan kommer få stor plats i museet likaså en utställning om Hälsingegårdarna. Det finns därför ett behov av bussparkeringar då turistbussar är att förvänta.

När man flyttar verksamheterna i Folkets hem till Händelsernas hus respektive Celsiusskolans aula finns möjlighet att riva byggnaden och skapa en liten park och en lummig och grönskande parkeringsplats. På parkeringen skall miljövänliga alternativ såsom elbilar och samåkningsfordon som bussar premieras.

Samtidigt förlänger man cykelbanan från Gyllenvägen över Långgatan och kopplar ihop den med den tänkta allén som ska leda besökare från parkeringen ner till Ovanåker Kulturum och övriga Celsiusområdet.

Alftaskolan

Alftaskolan

Skolan är en social och kulturell mötesplats där det är viktigt att lyfta fram de stora värden som finns i en mångkulturell gemenskap och lyssna till varje individs röst. Här ska eleverna kunna utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens.

Skolan ska ge eleverna möjligheten att skaffa sig en bra grund för ett livslångt lärande, både genom enskilt arbete såväl som grupparbete.

Skolan är en arbetsplats både för lärare och elever. Därför är det mycket viktigt att skolans lokaler uppfyller de krav som ställs på en modern arbetsmiljö. Här ska finnas inspirerande lärmiljöer där både lärare och elever känner glädje i att arbeta, söka kunskap och utvecklas tillsammans.

 • Högstadieverksamheten i Alfta flyttar till Edsbyn och gör plats för en större F-6 verksamhet på Alftaskolan.
 • Lokalerna anpassas för att kunna ta emot fler elever från byarna.
 • Skolgården utvecklas till en ännu mer spännande miljö för upptåg och lek.
Celsiusskolan

Celsiusskolan

Ovanåkers kommun strävar efter att ligga i framkant vad gäller skolor och pedagogik. För att kunna göra det krävs mer flexibla lokaler. Allt ifrån salar där talrika grupper kan vistas, via grupprum av varierande storlek ner till enskilda studieplatser.

 • En satsning görs på att renovera och bygga om Celsiusskolan för att skolan ska ligga i framkant vad gäller pedagogik och gemenskap.
 • De traditionella klassrummen byggs om till små och stora diskussions-/grupprum, öppna ytor för umgänge, vila och gemenskap, avskilda arbetsplatser för koncentration, föreläsningssalar och mindre aulor.
 • Entrésituationen ordnas upp och ett starkt samlande stråk längsmed uppehållsrummet och tvärs igenom skolan skapas för att fungera som samlande punkt för skolans elever.
 • Innergården glasas helt eller delvis in och uppehållsrummet tillåts bli större för att kunna ta emot ett större antal elever.
 • På Celsiusskolan ska finnas en plats för alla.
 • Ett gediget arbete bör läggas på att utveckla pedagogiken och organisationen för att leva upp till de högt ställda mål som Ovanåkers kommun har.
Buss mellan Edsbyn och Alfta

Buss mellan Edsbyn och Alfta var 30:e minut

En förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas i den här riktningen är att kollektivtrafiken mellan Edsbyn och Alfta förstärks.

Alla kommunens invånare - gammal som ung - ska ha möjlighet att besöka Ovanåker kulturum, barn- och familjebadet/simhallen, Händelsernas hus och dess närområde. Därför kommer linjebussen mellan Edsbyn och Alfta öka sin frekvens och trafikera sträckan två gånger i timmen åt vardera håll.


Detta är en vision framtagen av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet.

Publicerad 2013-10-23

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris