Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2013-01-31

Kommunen och hemsjukvården

Länets kommuner tar över ansvaret för vårdformen hemsjukvård den 1:a februari. Förändringen ska skapa förutsättningar för ett minskat antal vårdkontakter och en bättre kontinuitet för patienten.

Hemsjukvård

Genom förändringen får kommunerna ett samlat ansvar för hemsjukvård och hemtjänst, och en helhetsbild över patienterna. Detta ökar förutsättningarna för smidigare planering av vård och omsorg utförd med helhetssyn. Socialchef i Ovanåkers kommun, Anette Forsblom, menar att för patienterna blir övergången knappt märkbar då flera av de anställda blir anställda av kommunen istället för av landstinget.

Kommunerna kommer att ha ansvaret för de hälso- och sjukvårdsinsatser till hemsjukvårdspatienter över 18 år som utförs av distriktsjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Precis som tidigare ansvarar landstinget för all läkarvård, hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på hälsocentralernas mottagningar och specialistvård. För patienter som inte är inskrivna i hemsjukvård men som har ett behov av enstaka hembesök för hälso- och sjukvårdsinsats har landstinget också ett fortsatt ansvar.

Fakta hemsjukvård: Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som ges i patientens hem sammanhängande över tid. För att räknas som hemsjukvård ska vårdinsatserna i Gävleborg ges under minst två veckor. Kommunerna i Gävleborg tar över ansvaret för de hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster till personer fyllda 18 år.

Beslutet om att överföra ansvaret för hemsjukvården är fattat av samtliga fullmäktige i länets kommuner och i landstingsfullmäktige under våren 2012.

Sammanhållen hemvård är ett samarbete mellan landstinget och länets kommuner.

Läs mer på Region Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHemsjukvård

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris