Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2013-09-03

Lex Sarah-anmälningar i sommar

Under sommaren har det kommit in anmälningar på att det skett missförhållanden inom äldreomsorgen i Ovanåkers kommun.

Anette Forsblom, socialchef:
-Självklart ser vi med stort allvar på de händelser som har inträffat. All form av kränkning, hot och våld är totalt oacceptabelt och får inte förekomma inom socialförvaltningens verksamheter. Vad som har hänt i de aktuella fallen är inte helt klart, men utredning pågår.

Lex Sarah kallas skyldigheten som personalen har att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden inom alla verksamheter inom socialförvaltningen. Syftet med Lex Sarah är att missförhållanden på ett tidigare stadium ska kunna upptäckas och avhjälpas. Vidare är syftet att missförhållanden genom förebyggande åtgärder så långt som möjligt ska kunna undvikas.

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun använder Lex Sarah som ett aktivt sätt att förbättra verksamheterna. Socialförvaltningen har arbetat fram rutiner för anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare (även vikarier och praktikanter) har kunskap om dessa.

I Lex Sarah är det centrala inte att hitta syndabockar, vilken anställd som har gjort fel, utan att hitta orsakerna bakom det inträffade och aktivt arbeta för att händelsen inte ska återupprepas. I de aktuella fallen är det anställda inom socialförvaltningen som har upptäckt ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande och rapporterat detta.

Naturligtvis önskar vi att inga missförhållanden ska finnas inom våra verksamheter, men i verksamheter där människor tar hand om människor finns alltid en risk att missförhållanden inträffar. Genom att rapportera och utreda dessa minskar risken för att händelserna ska inträffa igen vilket ökar förutsättningen för god kvalitet i verksamheten.

Anette Forsblom:
- Jag vill understryka att du som har anhöriga inom våra verksamheter inte behöver vara orolig. Det är vår målsättning att varje enskild individ ska få insatser av god kvalitet och vi arbetar aktivt med att undvika/skydda den enskilde från missförhållanden. I de fall där det trots detta uppstått missförhållanden arbetar vi aktivt med att åtgärda det och förhindra att det händer igen.

Har du frågor och funderingar, eller vill veta mer om Lex Sarah, är du välkommen att höra av dig till socialförvaltningen. Du når oss enklast via kommunens växel, 0271-570 00.

Anette Forsblom
Socialchef

Christian Olars
Metod- och kvalitetsutvecklareKontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris