Här är du:

Publicerad

2013-12-11

Minst barnfattigdom i länet!

Enligt senaste rapporten om barnfattigdom från Rädda Barnen har Ovanåkers kommun lägst andel barn som lever i fattigdom i Gävleborgs län.

Barn och hund

Ekonomiskt utsatta barn växer upp med avsevärt sämre levnadsförhållanden än andra barn, och deras vardag präglas i hög grad av familjens begränsade ekonomi. Barn i ekonomiskt utsatta hushåll riskerar bland annat sämre hälsa, utbildningsresultat och fritid. Alla barn har rätt till lek och fritid. Men de barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ställs ofta utanför det som av deras jämnåriga kamrater betraktas som självklarheter. Familjens ekonomiska svårigheter begränsar handlingsfriheten för många barn som sedan bär med sig utsattheten in i vuxenlivet och för den vidare till nästa generation.

Med utgångspunkt i detta har Ovanåkers kommun under de senaste åren arbetat aktivt och genomfört flera åtgärder för att antalet barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska. Bland annat arbetar vi gemensamt och nämndsövergripande med denna fråga och vi tror att denna samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur, fritid och utvecklingsavdelningen m.fl. är en framgångsfaktor när det gäller att minska konsekvenserna av den så kallade barnfattigdomen.

Det känns med utgångspunkt i detta glädjande att läsa de siffror som organisationen Rädda Barnen nyligen presenterat i sin årsrapport om barnfattigdom 2013. Rapporten visar på att Ovanåkers kommun är den kommun i Gävleborg som har procentuellt lägst antal barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

citat

Vi är också den kommun i Gävleborg där barnfattigdomen har minskat mest i jämförelse med fjolårets årsrapport. Vi ser detta som ett kvitto på att de satsningar och det arbete som görs ger resultat.

Monica Liljemark, verksamhetschef

Vi nöjer oss däremot inte med detta utan det finns fortfarande mycket att göra för att de barn och ungdomar som bor i Ovanåkers kommun ska växa upp med den levnadsstandard som krävs för deras utveckling.

Enligt årsrapporten från Rädda Barnen så lever 11,9% av kommunens barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta hushåll. Självklart är vår målsättning att denna siffra ska fortsätta att sjunka och att alla barn som växer upp i Ovanåkers kommun ska ha samma möjligheter och förutsättningar när det gäller utbildning, hälsa och fritid. I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter vill vi därför även fortsättningsvis aktivt arbeta för att kommunens barn och ungdomar inte ska diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars egendom eller sociala ursprung.

Här finns rapporten Barnfattigdom Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris