Här är du:

Publicerad

2013-04-15

Översvämningsportalen

Nu lanseras översvämningsportalen där du kan ta del av material från översvämningen 1985 och höja kunskapen om översvämningsriskerna.

Översvämning

Översvämningsportalen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Gävleborg och Ovanåkers kommun och visar utbredningen av 1985 års översvämning.  Projektet är en del av arbetet med översvämningsdirektivet och syftar till att höja kunskapen kring översvämningsriskerna kring Voxnan.

Under översvämningen 1985 togs filmer, fotografier och flygfotografier fram. Detta material har använtats inom bygglov och som planeringsverktyg i kommunen, men aldrig tillgängliggjorts digitalt. Målet med att samla, digitalisera och tillgängliggöra materialet är att öka kunskapen och därmed minska konsekvenserna av framtida översvämningar.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris