Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2014-10-09

Detaljplan gamla Runemoskolan

Fram till 30 oktober finns detaljplan för gamla Runemoskolan på Alfta bibliotek och i kommunhusets entréför granskning.

Ny detaljplan för Runemo gamla skola. Området ligger öster om Gäddviksvägen i Runemo.

Varför en ny detaljplan?


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostads- och centrumändamål inom fastigheterna samt säkerställa allmänhetens tillträde till Voxnan.

Planförslaget är ute på granskning, dvs det sista steget för synpunkter innan planen är antagen och vunnit laga kraft.

Dokument

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Checklista miljöPDF  
Mer information om planförslagetPDF


Planen finns för granskning 9 – 30 oktober 2014 på

  • Kommunhusets entré
  • Alfta Bibliotek

Skriftliga synpunkter ska senast den 30 oktober skickas till

Ovanåkers kommun
Tekniska kontoret
828 80 Edsbyn

eller e-post tekniska.kontoret@ovanaker.se

Frågor

Kontakta planförfattare Erik Lundh på tfn, 0271- 570 57 eller e-post erik.lundh@ovanaker.se

Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris