Här är du:

Publicerad

2014-11-18

Gamla Essotomten saneras

Sedan några veckor pågår saneringsarbeten på gamla Essotomten vid Långgatan i Edsbyn. På området hanterades drivmedel under åren 1962 till 2007.

Vid en miljöteknisk markundersökning som kommunen genomförde 2011 konstaterades att viss marksanering behövde genomföras. Kommunen har ett markägaransvar och Statoil har genom företagsköp fått ansvar för den verksamhet som tidigare Esso, Gävleborgs Petroleum och Norsk Hydro bedrivit på platsen.

Statoil och Ovanåkers kommun är nu beställare till en sanering av området. På plats finns nu företagen Geoserve och Sweco för att genomföra saneringen på det sätt som beställarna angett. Alla gamla ledningar och drivmedelscisterner ska tas bort liksom den jord som förorenats.

Förhoppningar är att tomten i framtiden ska kunna bli användbar för bostads­bebyggelse och att arbetena ska kunna slutföras under 2014.  

Sanering gamla Essotomten

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris