Här är du:

Publicerad

2014-03-07

Så vill Ovanåkersborna att vår kommun ska se ut 2030!

Hur vill Ovanåkersborna att vår kommun ska se ut 2030? Nu har vi sammanställt alla tankar från de 255 Framtidsdeklarationer som kom in under dialogperioden. Tack för ert engagemang!

Nu har vi summerat era tankar!

Under sommaren och hösten 2013 gav vi alla invånare möjlighet att besvara några frågor om hur de ville att Ovanåkers kommun skulle utvecklas fram till 2030.

Totalt kom det in 255 Framtidsdeklarationer och det har funnits möjlighet att delta på flera olika sätt, så som via webben. Många av invånarnas tankar som kommit in berör frågor som näringsliv och turism, attraktiva boenden, utbud och fritid, hållbarhet och mer samarbete mellan Alfta och Edsbyn, vackra centrum med grönska och liv, torghandeln och marknader. Fler och snabbare turer med linje 100. Kollektivtrafik är viktigast att ha nära boendet samt service, skolor och fritidsaktiviteter. Och många  fler tankar om framtidens Ovanåker som finns att läsa om i Framtidsbloggenlänk till annan webbplats

Framtidstankar samlade

Översiktsplanerarbetet

Under sommaren och hösten 2013 inleddes arbetet med en ny översiktsplan för Ovanåkers kommun med medborgardialoger. Planen kommer vara färdig under 2015. Innan någon översiktsplan skrivs så är det viktigt att tidigt fånga upp medborgarnas tankar om Ovanåker 2030 och det gjordes genom många olika dialogmöjligheter bland annat Framtidsdeklarationerna.Nu börjar arbetet med att skriva förslag på ÖP.

Det har även gjorts en telefonundersökning med intervjuer av 300 slumpmässigt utvalda kommuninvånare för att se om de har tagit möjligheten att tycka till om framtiden och om de har sett marknadsföringen om Ovanåker 2030. Det är 8 av 10 som har uppfattat vad en översiktsplan är och att den är i inledande fasen. 38 % har sett kampanjen. Kampanjen har intresserat kvinnor i större utsträckning än män vilket är en framgång då kvinnor historiskt sett, så väl nationell som lokalt, inte deltagit i lika stor utsträckning som män vid dialog och samråd i samhällsplaneringsfrågor. Fler kvinnor än män har lämnat in Framtidsdeklaration; 38 % av Framtidsdeklarationerna besvarades av män och 47 % av kvinnor. 14 % har inte angett ålder/kön.

Läs mer i Framtidsbloggenlänk till annan webbplats där hela rapporten finns

Följ hela processen med den nya översiktsplanen på www.ovanaker.se/framtidlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Projektledare för Översiktsplan
Sofia Wetterholm sofia.wetterholm@ovanaker.se tfn: 073-270 69 18

Kommunstyrelsens ordförande
Yoomi Renström tfn: 070-606 30 05

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris