Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-04-10

Användande av konsulter i en liten organisation

Ovanåkers kommun anlitar konsulter vid vissa tidpunkter.

De två huvudsakliga motiven som motiverar att vi använder oss av extern kompetens, s.k. konsulter, i våra verksamheter är följande:

• Vi har inte själva den kompetens som krävs
• Vi har inte tillräcklig kapacitet

Syftet med att anlita konsulter är för att klara av de uppdrag som kommuninvånarna via politikerna gett oss och inom den budget vi har fått för att göra det. Ett alternativ till att anlita en konsult är att anställa en ytterligare medarbetare och det är rätt åtgärd om vi har behov i den omfattningen att det räcker till en ny tjänst. Det förutsätter sedan att det finns kvalificerade sökanden.

Om vi inte har tillräckligt behov av en heltidsanställd medarbetare får vi sysselsätta den anställde med andra arbetsuppgifter och drar då på oss onödiga kostnader som inte är tillfälliga. Om den anställde dessutom inte får arbeta i den omfattning som krävs för området riskerar vi att kompetensen inte bibehålls. Då är vi sannolikt snart i samma situation som när vi började, dvs. när vi anställde medarbetaren.

Konsekvensen att inte anlita konsulter är att det då blir att frågor löses av medarbetare som inte kan dessa. Det kan även bli att invånarna får vänta längre tid innan deras frågor blir behandlade. Ett exempel skulle kunna vara längre handläggningstider vid bygglovsansökningar.

Exempel på tillfällen när vi använt oss av konsulter:

• Ett marksaneringsprojekt där medarbetaren som arbetat med frågan ett stort antal år har gått i pension och därefter har anlitats för att slutföra arbetet.
• Vid behov av erfarenhetsöverföring och kunskapsuppbyggnad av en ny medarbetare. • Vid behov av ytterligare kapacitet som uppstår vid hög ärendemängd eller vakanser. • Vid perioder då chefstjänster ännu inte återbesatts.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris