Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-06-23

Bärplockning och att vistas i naturen

Den här tiden är det härligt att vistas i naturen, gå en promenad eller kanske plocka bär. Inför kommande bärsäsong finns information framtaget på flera språk.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller plockar bär. Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute. Vi kan sammanfatta det i att inte störa – inte förstöra!

Organiserad bärplockning

Arrangörer av organiserad bärplockning har ett stort ansvar och det bästa är att arrangören pratar med markägaren i förväg. Att plocka bär är tillåtet enligt allemansrätten, även i stor skala och för försäljning. Men det får inte innebära orimliga problem för markägaren. Arrangörer – prata med markägaren! För att inga problem ska uppstå är det väldigt värdefullt att arrangören pratar med markägaren, länsstyrelsen och kommunen innan verksamheten startar. Det finns stora krav på den som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark.


• Skaffa nödvändiga kunskaper
• Välj lämplig plats
• Genomför skydds- och försiktighetsåtgärder
• Informera deltagarna om allemansrätten

Läs mer om allemansrätten och vad du bör tänka på när du vistas i naturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att tänka på vid vistelse i naturen

Boendes rätt att vara ostörd

För att inte störa de som bor i området är det inte tillåtet att vara eller passera alldeles nära gårdar och boningshus. Inte heller får man passera över plantskog, åkrar eller annan mark med grödor.

Bär i naturen

Du får plocka vilda bär som lingon, blåbär och hjortron. Självklart är det förbjudet att ta bär, frukt, grönsaker och liknande i trädgårdar eller odlingar. Det är heller inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar, bryta grenar, ta näver eller på annat sätt skada träd.

Tält och husvagn

Du får tälta i naturen någon natt med enstaka tält. Tänk på att hålla avstånd till boningshus. För att tälta längre tid på samma plats krävs markägarens tillåtelse. Det är inte tillåtet att campa på iordningsställda badstränder, i parker och annan naturmark nära tät bebyggelse. Markägarens tillstånd krävs för att ställa upp husvagn. Du får inte köra in på väg med förbudsskylt mot motortrafik. P-platser och rastplatser vid allmän väg är till för rast och vila, inte för övernattning. Ofta är det förbjudet att stå över natten på vägarnas rastplatser. För övernattning finns många campingplatser i Sverige med rimliga priser.

Inte tillåtet köra i terrängen

Det är inte tillåtet att köra med motorfordon i terrängen. Som terräng räknas all naturmark utanför väg. Man får alltså inte ställa upp sin bil eller husvagn på till exempel en strand, äng eller naturmark. Det är endast tillåtet att tillfälligt stanna i omedelbar anslutning till vägen, där man inte skadar marken eller är en fara för trafiken.

Ta hand om skräpet

Att skräpa ner utomhus är inte tillåtet. Den som skräpar ner eller lämnar kvar skräp i naturen kan dömas till böter eller fängelse. Sopor och skräp kan lämnas i sopkärl vid vägarnas rastplatser.

Vanligt med eldningsförbud på sommaren

Som bränsle till en liten lägereld får man ta pinnar och kottar på marken. Men det är vanligt med eldningsförbud under sommaren. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordningställda eldstäder. Släng aldrig cigarettfimpar i skogen! Det är förbjudet och orsakar många skogsbränder. Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder. Den som bryter mot eldningsförbud eller är ovarsam med eld kan dömas till böter. Lämna inte spår efter elden i form av eldstad eller liknande. Turistbyrån kan ge besked om eldningsförbud.


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris