Här är du:

Publicerad

2015-06-15

Förskolor - nybygge och avveckling

I anslutning till grönområdet Bäck och Celsiusskolan i Edsbyn byggs en förskola med fyra avdelningar. Beräknad start av förskolan är januari 2016.

Representanter från förskoleverksamheten, samhällsbyggnadsförvaltningen och arkitekter har jobbat tillsammans för att nå ett resultat som tillfredsställer verksamhetens önskemål om funktion och utformning samt att skapa en energieffektiv och miljövänlig träbyggnad.

Målet att bygga en giftfri förskola har varit tongivande.

Snabbfakta om Stenabro förskola

• Fyra avdelningar
• Rymlig och indelad utegård
• Solceller på taket
• Lågenergibyggnad
• Giftfria material
• 955 kvm byggnad

Tre förskolor blir en

I samband med planeringen av den nya 4-avdelningsförskolan Stenabro gjordes bland annat beräkningar angående hur driften skulle finansieras. Fyra förskolor fanns i planerings- och beslutsarbetet 2013 med i beräkningarna att avvecklas i samband med att den nya förskolan tas i bruk. Det var de fyra enavdelningsförskolorna Viksjöfors förskola, Trollstugan, Sörgården och Västergården. Beslut att avveckla enavdelningsförskolor till förmån för en fleravdelningsförskola har även med kvalitetshöjande åtgärder att göra.

Viksjöfors förskola är inte längre aktuell för att kunna läggas ner då behov av platser i Alftaområdet ökar. Dessutom har tidigare beslut att lägga ner Viksjöfors skola ändrats och skolan drivs i dagsläget vidare. Det är även tveksamt att det närmaste året kunna lägga ner förskolan Trollstugan i Voxnabruk. Detta gör att nya alternativ behöver beslutas och olika förslag har beräknats och diskuterats.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 mars att avveckla enavdelningsförskolorna Sörgården och Västergården i samband med start av den nya förskolan Stenabro. Nämnden beslutade också vid samma tidpunkt att avvakta med beslut om vilken/vilka ytterligare avdelningar i Edsbyområdet som ska avvecklas. En bättre helhetsbild utifrån olika behov behövde tas fram.

Den 11 juni togs beslut i barn- och utbildningsnämnden om avveckling av Backa förskola. Genom att avveckla de två avdelningarna på Backa förskola, samt Sörgården och Västergården, klaras driften av den nya förskolan inom given budgetram. Allergiavdelningen Myran blir kvar med närhet till och möjlighet att samverka med Stenabro och att även kunna använda den utemiljön.

Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att följa utvecklingen vad gäller lokaler och antal förskoleplatser.

Socialförvaltningen har behov av lokaler inom sina verksamheter för att göra nödvändiga omstruktureringar. De ser det som en fördel att överta och använda de lokaler på Backa som idag hyrs till förskoleverksamhet.

Mindre barngrupper

Det är av vikt att försöka sänka antalet inskrivna barn per avdelning och i det sammanhanget bland annat söka statliga medel för att underlätta att göra det möjligt. Pengar kan sökas för sänkning av antal i grupper för de yngsta barnen.

Prognoser visar att antal förskoleplatser i Edsbyområdet kommer att räcka till och att det finns möjlighet att sänka maxantalet i de yngsta barngrupperna de närmaste åren trots att tre förskolor avvecklas i samband med öppnandet av den nya förskolan.

Det är svårt att beräkna hur många barn som föds i kommunen. Prognoser är alltid gissningar och många faktorer kan påverka. De senast framräknade prognoserna bygger på antagandet 105 födda per år (nyanlända inräknat) 2015 och framåt samt att 91 % av 1-5-åringarna behöver/vill ha förskoleplats.

Det finns 94 födda i kommunen 2014 och 2013 var det 119 st. Hur många blir det i år? Fram till 2 maj 2015 är det 42 st. Behov av platser växlar under året bland annat beroende av hur många blivande 6-åringar som slutar inför sommaren och hur snabbt det fylls på med nya 1-åringar. Barn som är på förskolan 15 timmar i veckan räknas som ett inskrivet heltidsbarn.

Förändringar innebär alltid att många frågor ställs och att viss oro kan skapas. Ovanåkers kommun arbetar för att göra förändringarna så bra som möjligt för alla inblandade. Det är positivt att kommunen vid årsskiftet kan inviga en nybyggd och ändamålsenlig förskola.


Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris