Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-12-15

Medborgarlöfte för en tryggare trafikmiljö i Ovanåker

Polisen och kommunen undertecknade idag ett medborgarlöfte. Löftet handlar om att aktivt verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i trafiken när de vistas på Edsbyns gator.

Till grund för medborgarlöftet ligger en trygghetsundersökning i Gävleborgs län och en medborgardialog som genomfördes under 2014. Resultaten visade att medborgarna känner otrygghet när det gäller trafiksituationen i Ovanåkers kommun, då främst de centrala delarna i Edsbyn.

Löftet är ett led i polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun, och lokalpolisområdeschef Kristina Holgersson.

Ovanåkers medborgarlöfte

Medborgarlöftet som skrevs under idag handlar om att:
Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att kommunens invånare ska känna trygghet i trafiken när de vistas på Edsbyns gator.

- Att medborgarna ska känna trygghet när de vistas på Edsbyns gator är en självklarhet. Trafikmiljön kan vara otrygg på flera sätt, bland annat att hastigheterna är för höga. Jag är övertygad om att alla tillsammans kan skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö i Edsbyn. Polisen och kommunen kommer att arbeta aktivt för att öka trafiksäkerheten och vi vill gärna att medborgarna engagerar sig tillsammans med oss, säger Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

- När kommunen och polisen tillsammans hjälps åt med att ta itu med frågor som är viktiga för människor så kan vi åstadkomma så mycket mer. Det handlar om att förebygga brott för att öka tryggheten bland medborgarna . Det är ett synsätt jag som kommunansvarig ställer mig helt bakom, säger Yoomi Renström, kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Några aktiviteter för att öka tryggheten är ökad polisiär närvaro genom trafikkontroller, riktade trafikinsatser, samverkan kring trafikplanering och regelverk samt skapa förutsättningar för medborgarna att lämna synpunker om trafiksituationen.

Ny kommunpolis i Ovanåker

Helena Sundberg är ny kommunpolis i Ovanåkers kommun och kommer att ha en viktig roll när det gäller medborgarlöftena. Hon har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Medborgarlöftena gäller för 2015-2016.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris