Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-02-16

Ovanåkers kommun anställer ca 250 personer

Inom de närmaste åren kommer ca 250 personer att behöva anställas inom socialförvaltningen på Ovanåkers kommun. Det kan sättas i proportion till att förvaltningen idag har ca 460 anställda.

Framtiden är din - och din framtid är vår framtid

Ovanåkers kommun står därför inför stora utmaningar att få personer till dessa yrken. Genom kampanjen, ”Framtiden är din – och din framtid är vår framtid!” vill Ovanåkers kommun synliggöra de olika yrkeskategorier som finns inom det sociala området och visa på att framtidsjobben finns i välfärdssektorn.

Kampanjen kommer huvudsakligen att vända sig till den som står inför valet av utbildnings- och yrkesval, ett av de mest betydelsefulla vägval vi gör i livet. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för de sociala välfärdsjobben och bli intresserade av att utbilda sig.

Möjligheterna att få jobb för den som väljer våra olika yrkesinriktningar kommer att vara mycket goda i framtiden. Samtidigt som många av våra medarbetare når pensionsåldern ökar efterfrågan på de sociala välfärdstjänster som vi erbjuder, säger socialchef Anette Forsblom.

Vilka arbeten finns inom välfärdssektorn?

Socialförvaltningen består av flera olika verksamheter och är med ca 460 anställda en av kommunens största arbetsgivare. På förvaltningen finns en mängd olika jobb som t.ex. socialsekreterare, biståndsbedömare, habiliteringspersonal, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer och många, många fler.

Vi har en viktig och nödvändig uppgift i att informera de som står inför valet av utbildnings- och yrkesval. Om vi inte berättar om våra olika yrken så är det många som inte har en aning om vilka valmöjligheter och vilken bredd av yrkesval som vi faktiskt erbjuder. Vi kan förutom att erbjuda en arbetsmarknad med mycket ljusa framtidsutsikter också erbjuda meningsfulla jobb och en möjlighet att göra skillnad för någon annan genom sitt arbete.

Vi står även inför en spännande teknisk utveckling vilket gör att den som är intresserad av ny teknik och tekniska lösningar kan lockas av våra olika yrken och verksamheter. Det är bl.a. detta vi vill åskådliggöra genom kampanjen.

Kampanjen kommer att finnas digitalt via Ovanåkers kommuns hemsidalänk till annan webbplats och på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men också i olika tryckta format som ska kunna delas ut till den som är intresserad. Riktade informationssatsningar mot bl.a. skolor kommer också att ske under året.

Framtiden är din!

Ytterligare upplysningar:

Metod- och kvalitetsutvecklare
Christian Olars
Tfn: 070-697 59 18
E-post: christian.olars@ovanaker.se

Vi söker framtidens medarbetare

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av exempelvis ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Det kan gälla allt ifrån stöd i hemmet (hemtjänst) och stöd för den som är funktionsnedsatt till ekonomisk hjälp i form av försörjningsstöd (socialbidrag) eller hjälp vid exempelvis missbruksproblem.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris