Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-03-12

Så här vill vi att turismen utvecklas!

Så här tyckte ni som deltog i våra medborgardialoger om turismen i kommunen. Tack för ert engagemang!

Vi vill tacka alla som medverkade i dialogerna om turism, 24 och 26 februari. Här  kommer en kort sammanfattning av vad ni tyckte i frågeställningarna: Vad som fungerar bra, mindre bra samt möjligheter och idéer kring utveckling av turism i kommunen.

Det bildades en arbetsgrupp efter kvällarna och finns det fler som vill vara med är ni välkomna. Första mötet är 17 mars. Läs mer om arbetsgruppen

Vad fungerar BRA idag?

• Turistbroschyren
• Loppiskartan
• Människornas kraft och vilja - det sitter inte fast
• Bra utbud av sommaraktiviteter - evenemang
- Mycket aktiviteter vid bygdegårdarna Sotaraftnar i Gäddvik och Grängsbo
- välbesökta Kägelholmen ett smultronställe

• Mötesplatser
• Idrottsturism
- Bandyskolan

• Stora Hälsingegårdars väg
- Hälsingegård Löka
- Hälsingegård Mårtes

• Bra organiserat föreningsliv
• Slopefesten och Alfta Bike Park i Nabbaacken
• Edsbyns museum
• Viksjöforsbaletten


• Digitala skyltarna vid infarterna i Alfta och Edsbyn
• Två hotellboenden
• Världsarvet Hälsingegårdar
- Eget Besökscentrum för världsarvet Rv 50, en bra väg mellan Alfta – Falun (världsarv till världsarv ca 1,5 tim resa)

• Hälsingland Turism bokningsbarhet på nätet
• Turismnätverk träffarna i kommunen som vi har haft/har
• Natur med stor utvecklingspotential
- Kanotvatten
- Vindskydden
- Fiskevatten
- Frostkilen/Vinströmmen
- Vargas Vildmarkslodge

• Hemvändarturism

Vad fungerar MINDRE bra idag?

• Vad vi inte gör av världsarvet
• Vad vi inte gör med ny teknik
• Tillgänglighet
• Dyr entré till världsarvsgårdarna
• Föreningar är mossiga - det finns ett revirtänkande inom föreningslivet och jag tror mer på småföretagande. Föreningsformen måste förnyas


• För få turistföretag
• Matutbudet är under all kritik
• Fattas privata stugor att hyra
• Låg standard på boende och för få bäddar
• Fiskeguider och entreprenörer inom fiske saknas


• Fler produkter som kan paketeras tillsammans
• Turistbyrå i Edsbyn
• Saknar varumärke – kommunens namn - otydligt och svagt
• En hållbar satsning för turism – saknas kontinuitet - syfte och mål?
• Svag investeringskraft
• Bättre ambassadörsskap – möjligheterna till det behöver förbättras
• Cykel och vandringsleder/kartor


• Få bandyfamiljerna att stanna längre i samband med sommarbandyskolan
• Bad och camping saknas i Edsbyn
• Samordning av bygdegårdsföreningarna
• Förbättringarna av Stora Hälsingegårdars väg tar lång tid
• Hjälp önskas till att skriva ihop projektansökningar


• Kommunbygderådet haltar • Mer marknadsföring av servicelaget i kommunen
• Rastplats efter Stora Hälsingegårdars väg
• Fler aktörer och aktiviteter efter Stora Hälsingegårdars väg
• Tydligare öppettider för mat och logi
• Fiskekarta
• Marknadsföring internt och externt

Vilka MÖJLIGHETER och IDÉER har vi?

• Stora Hälsingegårdars väg och dess potential. Unik! Den enda i länet.
• Vi har fantastiska hembygdsgårdar och världsarvsgårdar och … Vi har ett världsarv! • Naturen, fisket, vinterturism - möjligheter, naturupplevelseföretag som Brorssons, Hästturer i Hälsingland, Voxnabruks kanot & camping.
• Aktiva föreningar finns i synnerhet inom sport. Föreningar skulle enkelt kunna samverka i högre utsträckning, bl.a. inom arrangemang.


• Hälsingland är ett starkt varumärke. Det finns nåt oexploaterat i Hälsingland som känns äkta, genuint och naturligt. Hälsingland är som Dalarna, men inte lika insmickrande.
• Många av de flyktingar som bor i Ovanåker har kompetens och resurser som skulle berika Ovanåker om de nyttjades.


• Det finns många gamla traditioner att lyfta, exempelvis folkmusik, fäbodar och folkdräkter med lokal särprägel.
• Det finns en vänlighet, en bra attityd och en vilja att visa vad vi har.
• Citybreak ska fyllas med allt som är bra – paketering - göra saker tillsammans – enkelt för kunden att se vad som finns
• Utveckla Ol-Anders och bygg verksamhet kring gården. Här nämns specifikt fiket, kvalitén, utbudet, öppettiderna. Knyt ihop verksamheter.


• Dra nytta av att vi har världsarvet och skapa verksamheter kring naturupplevelser.
• Skapa reseanledningar
• Återuppta målartinget och bredda det till att även omfatta hantverk.
• Besöksnäringsföretag bör skapa produkter för företagsevent.
• Infrastruktur i skogen


• Utveckla vandrings- och skoterleder. Skoter på vintern, vandring på sommaren. Sök gemensamma projekt, göra lederna perfekta med skyltning och rastplatser med ved osv. Ta betalt!
• Loppis app
• Forsparken en pärla - stor utvecklingspotential
• Klätterväggarna i Voxna - informera och skylta så att flera hittar till dem.
• Lokala matprodukter - mer tillgänglighet och utbud


• Titta på Jamtli i Östersund - bra inspiratör!
• Ovanåker kan skapa husbilsparkeringar INNAN någon annan kommun i Hälsingland gör detta.
• Utveckla turistbyråer, lär ut aktörer att agera turistbyråer. Hjälp varandra och verksamheterna.
• Bättre kartor. Exempelvis en turistkarta där det finns smultronställen att besöka och som innehåller tydliga beskrivningar om hur man hittar fram. Ex på smultronställen som ska finnas på kartan, Ersk-Jans klitten, lappsten, Ångbåtarna …


• Biosfärprojektet Voxnan rinner genom byarna Alfta och Edsbyn
• Hantverk
• Idrott och kultur • Hemvändarna
• Snöskoterleder utveckling finns
• Lära sig ta betalt
• Ta vara på eldsjälar


• Campingen i Alfta bör utvecklas
• Persmässan och Volasdan behöver utvecklas förnyas
• Kommunbygderådet förslag att de ska koordinera evenemangen i kommunen.
• Skyltning – bättre skyltning med information
• Använda bandyarenan till mer bl a camping


• Stuguthyrningssamordning – stugförmedling - efterfrågan finns på att hyra privat stuga.
• Uteservering vid biblioteket i Edsbyn
• Badplats vid Bäck Edsbyn saknar en bra badplats som är central.
• Badplats vid Ön - Edsbyn saknar en bra badplats som är central
• Lokal mat
• Forbondemarknad


• Kulturmötesplatser
• Barnaktiviteter efter Stora Hälsingegårdars väg
• 45 mil rinnande vatten och 300 sjöar
• Marknadsför gamla landsvägen mellan Ovanåker och Edsbyn som cykelväg - samarbete med Knåda Sport - cykelkärror för barn mm.
• Företagssponsrade stugor som byggs upp på Ön i Edsbyn och på campingen i Alfta

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris