Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-06-15

Spännande framtid för Celsiusskolan

"Celsiusskolan skall vara en mötesplats, en inkluderande skola med inspirerande lärmiljöer och en röd tråd från första till sista klass." Så lyder vår vision för hur Celsiusskolan ska utvecklas till en modern skola anpassad för framtiden.

Vi har tagit fram en förprojektering med avsikten att utreda förutsättningarna för att bygga om befintliga byggnader för Celsiusskolan F-6 och 7-9 för en bättre och modernare lärmiljö. Antingen som en total nybyggnad eller med vissa nuvarande lokaler bevarade.

Förprojekteringen visar också på möjligheterna att skapa attraktiva skolbyggnader med ett bredare innehåll som sträcker sig utanför skolans ordinarie verksamhetstimmar. Den baseras på information från samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och från skolledningen samt på intervjuer och workshop med skolans olika verksamheter och platsbesök i skolans lokaler och utomhusmiljö.

Läs hela förprojekteringen härPDF. Handlingsalternativen som finns med i slutet av förprojekteringen är endast exempel och kan komma att förändras innan ett beslut tas.

Vision

”Celsiusskolan skall vara en mötesplats, en inkluderande skola med inspirerande lärmiljöer och en röd tråd från första till sista klass.” Referensgruppen som deltagit i arbetet med förprojekteringen har tagit fram denna vision som kan delas upp i fyra delar.

Mötesplats

Skolan ska vara en mötesplats för alla, elever, lärare, personal och Edsbybor. Unga som gamla, rotade och nyanlända. Den ska ha en välkomnande entré och ett tydligt hjärta centralt i byggnaden med publika funktioner såsom restaurang, kafé, bibliotek, mötes- och föreningslokaler. Om skolan blir attraktiv blir även kommunen det.

Inspirerade lärmiljöer

Vi lär oss alla på olika sätt och varierade miljöer ökar inlärningsförmågan. Därför behöver skolan vara anpassad för det med flexibla lokaler och rum med varierade storlekar. Lokalerna ska erbjuda en god arbetsmiljö för både lärare och elever, utformade efter pedagogiken och de individuella behoven med klassrum möjliga för tvålärarsystem och 30 elever.

Den röda tråden

Skolan skall ha en tydlig röd tråd som löper genom alla stadier och alla lokaler. En tråd som även knyter an till övriga skolor i kommunen och andra funktioner i samhället. 

Inkluderande

Skolan skall vara inkluderande, en plats där inte bara delarna ska anpassa sig efter helheten utan även helheten efter delarna. Alla är en viktig del i ett gemensamt system, en gemenskap där olikhet skall ses som en tillgång. Alla elever skall vara i undervisning.

Varför behöver lokalerna förnyas?

Det finns många anledningar till varför vi anser att det här arbetet behöver göras. De tre största anledningarna är: Stora delar av nuvarande Celsiusskolan är stora energislukare. Skolan är för trång redan idag och tillgängligheten i skolans miljöer är alldeles för dålig.

Tidplan

Om allt går som det ska så har vi förhoppningar om att ett beslut kan tas i kommunfullmäktige innan årsskiftet. Därefter kommer en detaljplanering tas fram utifrån det beslut som tas. Ungefär 2 år efter att detaljplanen är godkänd kan byggnaden vara klar.

Planer för Alftaskolan

Vi har även för avsikt att påbörja ett liknande arbete för Alftaskolan inom den närmsta tiden.

Utdrag från de tre olika handlingsalternativen

Den befintliga skolan Celsius 7-9 rivs och ny skola uppförs på tomten.

Kök och husdel som innehåller aula/matsal bevaras då de är nybyggda eller nyrenoverade. I övrigt byggs allt nytt.

Huvuddelen av den befintliga skolan behålls och byggs om och till. De delar som tillkom på 60-talet rivs då de inte är funktionella eller av bra kvalitet.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris