Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-11-19

Tack för ditt engagemang!

Det finns en mängd människor runt om i kommunen och i vårt föreningsliv som ställer upp på många olika sätt nu när så många flyktingar söker skydd i Sverige.

Alla dessa vill jag tacka för deras engagemang.

Jag vill även tacka alla anställda på Ovanåkers kommun som idag sliter med att hinna med den ordinarie verksamheten samtidigt som de ska klara av att ta hand om mängden av nya människor som kommer och som vi egentligen inte haft en beredskap för. Allt arbete är också en förutsättning för att Ovanåker ska kunna bli en kommun som ser möjligheter istället för problem och därmed också kommer att utvecklas och växa i framtiden.

Oroligheter och migrationsströmmar i världen är något som hittills påverkat Sverige i rätt liten omfattning. Men nu kan vi inte längre blunda för eller undandra oss ansvar för alla de människor som flyr från krig och umbäranden i sina hemländer även om det är långt ifrån Sveriges gränser. Vi hör ständigt i media om den stora flyktingvågen som kommer till Europa och hur ansträngt läget är för alla kommuner i Sverige.

Frågor jag får från människor är:
"Har vi råd?"
"Hur många flyktingar kan vi egentligen ta emot?".
Min motfråga till alla dessa är "Har vi råd att inte ta emot?"

Läget är naturligtvis ansträngt just nu. En befolkningsökning av den här storleken har vi aldrig tidigare upplevt i Ovanåker. I synnerhet inte i den snabba takt som sker idag. Våra verksamheter är inte förberedda för det och vi har under lång tid minskat lokalyta och rivit bostäder för att anpassa oss för en minskad befolkning. Nu är läget det omvända.

Det är två saker vi måste göra

Vi måste hjälpa människor att få tak över huvudet och mat för dagen. Det är vår skyldighet som medmänniskor. Regeringen tar ett stort ekonomiskt ansvar för det men det är vi i kommunerna som måste hjälpa till att lösa de praktiska problemen. Vi vet bäst vilka lokaler som finns, både offentliga och privata, och det är människor i våra kommuner som nu får jobb för att hjälpa till på boenden och i skolor. Vi måste också börja planera långsiktigt. Ställa om Ovanåker för en ökad befolkning. Det innebär bland annat att omedelbart börja bygga bostäder så människor har någonstans att bo. Det innebär också att anpassa skolan för fler elever. Men framför allt måste vi bli mycket bättre på att hjälpa människor till arbete.

Kortsiktigt, här och nu, handlar det alltså om medmänsklighet och samhällsansvar. Långsiktigt innebär det som sker idag i Sverige att befolkningen i kommunerna kommer att öka, vilket är en förutsättning för tillväxt och utveckling. De kommuner som inte inser detta utan väljer att stå utanför och smita från sitt ansvar, kommer framöver att hamna i bakvattnet. De kommuner som ser möjligheterna och börjar planera för det som sker är de som kommer att blir vinnare i samhällsutvecklingen. 

Tack för all hjälp och allt ert engagemang!

Mer information om vad kommunen gör i arbetet med flyktingmottagandet

Yoomi Renström
Kommunalråd

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris