Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2016-10-20

60 långtidsarbetslösa i stort projekt

Ovanåkers kommun startar projektet LX för att skapa arbeten till långtidsarbetslösa. Projektet är det största på lång tid i Ovanåkers kommun.

Projektet går ut på att få ut långtidsarbetslösa i arbetslivet och i dagsläget är de två största samarbetspartners Arbetsförmedlingen och Svenska Fönster.

Tomas Larsson, chef för utvecklingsavdelningen på Ovanåkers kommun:

- Vi får tre vinnare, den enskilda människan, arbetsmarknaden och kommunen!

Pressträff

Projektet kommer att presenteras för press, torsdagen den 6 oktober kl. 14.00 på Alfta Industricenter, Restaurang Kitchen. Välkommen!

Bakgrund, LX-projektet

Namnet kommer från antalet 60 på romerska siffror. 60 är antalet långtidsarbetslösa som deltar i projektet.

Målgrupp: Långtidsarbetslösa, minst 12 månader.

Antal: ca.50-60 personer

Syfte: Att deltagarna genom skapad tidsbegränsad anställning ska bryta långtidsarbetslöshet och genom stöd, komma närmare arbetsmarknaden.

Mål: Projektanställda ska erhålla anställning på arbetsmarknaden och nå egen varaktig försörjning eller påbörja en utbildning som leder till arbete.

Metod: Skapade anställningar som inte konkurrerar på reguljära marknaden.

  • Diversearbeten inom småskalig reparation och tillverkning som annars inte skulle bli gjorda.
  • Information och introduktion/praktik i kommunala yrken.
  • Utearbeten (externa småskaliga tjänster till föreningar och projekt som inte är affärsmässigt intressanta).
  • Träindustri: i samverkan med privata företag anordna en lärande miljö inför kommande anställningar. Möjligheter till stöd till anpassade kompetenshöjande insatser ska finnas.

Ytterligare upplysningar:

Tomas Larsson
Chef utvecklingsavdelningen
Tfn: 0271-571 69
E-post: tomas.larsson@ovanaker.se

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris