Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2016-02-09

Ovanåker bland de bästa i Sverige

Innan jul skickade polisen ut en enkät till 5 700 av länets invånare för att mäta invånarnas känsla av trygghet i sitt närområde. Nu är resultatet klart.

Ovanåker är en av de kommuner i Sverige där invånarna idag uppfattar minst problem och där de upplever sig trygga i mycket hög utsträckning i jämförelse med över 100 andra svenska kommuner. En viss oro för att utsättas för inbrott i bostaden finns, men den har inget samband med utsatthet för brott eller ordningsstörningar av allvarlig karaktär.

Ulla-Marie Nilsson, folkhälsosamordnare i Ovanåkers kommun:

- Områdena ”skadegörelse” och ”utsatt för stöld” visar ett synnerligen bra resultat för Ovanåkers kommun, bland de bästa i Sverige. Många upplever sig trygga ute ensamma på kvällen, det är få som enligt undersökningen undviker att gå ut på kvällen.

Mätningen hjälper oss att fånga medborgarnas behov

Resultatet speglar hur invånarna i länet upplever trygghet i sitt bostadsområde och tillsammans med bland annat de medborgardialoger som polisen genomför i länet kommer resultatet att utgöra ett viktigt underlag i det arbete som polisen bedriver med kommunerna.

Nu kommer kommunpoliserna att tillsammans med kommunerna analysera resultatet och se hur de ska arbeta för att invånarna även fortsättningsvis ska känna sig trygga i länet och vilka behov som finns i samhället.

Ytterligare upplysningar:
Ulla-Marie Nilsson
Folkhälsostrateg
Tfn: 0271-572 85, 070-674 69 06
E-post: ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Fakta

Totalt svarade 3 780 personer av 5 700, vilket innebär en svarsfrekvens på 66 %. Samtliga kommuner i länet är representerade. Frågorna handlar om hur invånarna upplever tryggheten i sin boendemiljö, vilka problem man upplever, om man varit utsatt för olika brott och om man är orolig att utsättas för brott.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris