Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2016-10-28

Skolverket satsar över fem miljoner kronor på Ovanåkers skolor

Skolverket stödjer Ovanåkers kommun med över fem miljoner kronor under en treårsperiod. Målsättningen är att Ovanåkers elever ska när projektet är slut ha högre meritvärden och att fler ska få behörighet till gymnasiet.

- Vi har under senaste halvåret arbetat med att identifiera våra utvecklingsområden tillsammans med Skolverket. Nu är vi äntligen framme vid att öppna dörren för samverkan med Högskolan Dalarna och ett flertal specialister inom skolutveckling. Vi har mer än 10 olika riktade insatser som just nu detaljplaneras och som kommer genomföras under 2 år. Känns nytt och lite utmanande men framförallt upplever jag att vi alla nu ser fram emot att sätta igång säger barn- och utbildningschef Katarina Ceder Bång.

Presentation av projektet ”Samverkan för bästa skola”

Ovanåkers kommun står inför att starta ett förändringsarbete i syfte att höja kvalitén, öka resultaten och att tydliggöra och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Detta sker genom projektet ”Samverkan för bästa skola” och kommer att pågå under 2,5 år.

Den 31 oktober presenteras hela projektet för närmare 200 personal och politiker. De som deltar är 170 pedagoger, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Barn- och utbildningsnämnden, Högskolan Dalarna, kommunalråd, barn- och utbildningsförvaltningen, representanter från elevhälsa och gymnasiet.


Ytterligare upplysningar:

Håkan Englund
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tfn: 0271-574 15, 070-673 16 33
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Katarina Ceder Bång
Barn och utbildningschef
Tfn: 073-083 75 49
E-post: Katarina.cederbang@ovanaker.se

Ann-Charlotte Lessnert Skolverket
Tfn: 08-527 33376
E-post: ann-charlotte.lessnert@skolverket.se

Fakta

Det statliga stödet inom ”Samverkan för bästa skola” riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

Bakgrunden till att vi har fått möjlighet att delta i Samverkan för bästa skola är att eleverna i årskurs 9 i Ovanåkers kommun har lägre meritvärde, vad gäller betyg, än genomsnittet i riket och detta gäller även antalet elever som uppnår behörighet till gymnasiets nationella program. 2016 ser vi att det genomsnittliga meritvärdet för slutbetyg årskurs 9 är 207,8 i vår kommun medan det i riket är 229,2 (max meritvärde är 340). Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet är i Ovanåkers kommun 83,1 % och i riket 87,3%.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris