Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2017-02-21

Samråd av detaljplan för Celsiusområdet

Detaljplanen för Celsiusområdet i centrala Edsbyn är nu utställd för samråd med sakägare eller andra berörda intressenter. Samrådstiden är från 20 februari till 13 mars.

Celsiusskolan står inför en omfattande ombyggnad. Därför upprättades ett planuppdrag som med tiden växt och komprimerats igen. I samband med en planerad rivning av låg- och mellanstadiets skolbyggnader skapas fler möjligheter att utveckla området ytterligare. Hela Celsiusområdet har också under en längre tid varit präglat av trafikrelaterad problematik.

Syftet med detaljplanen är att förtydliga trafikstråken i hela området för att skapa bättre trafikflöde och framför allt säkrare miljöer för oskyddade trafikanter och elever i skolan. Detaljplanen ska också ge förutsättningar till att utveckla hela området för både bostäder, utbildning, idrott och rekreation.

Utställningslokaler

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit till Ovanåkers kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller tekniska@ovanaker.se,
senast den 13 mars 2017.

Vid frågor eller synpunkter kan planeringsavdelningen kontaktas på e-post:
tekniska@ovanaker.se eller telefon 0271-570 00

Mer om detaljplanen för Celsiusområdet och tillhörande dokument.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris