Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2017-10-12

Undersökande grävning kommer att utföras på Näskullen

Under de närmaste veckorna kommer byggföretget NCC att utföra grävningar på Näskullen efter eventuella metallföremål som kan finnas nergrävda.

Den nya detaljplan som kan göra det möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på Näskullen i Edsbyn är överklagad till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Frågan om byggandet av det särskilda boendet är alltså ännu inte avgjord. Under planarbetet har det framkommit uppgifter om att bilvrak och villatankar skulle finnas nergrävda i Näskullen. Kommunen har därför låtit göra en undersökning med metalldetektor som kan ge en fingervisning om det finns några nergrävda metallföremål. Undersökningen visade på tre punkter på Näskullens gräsytor med förhöjd ledningsförmåga, dvs där ev. metallföremål kan finnas nedgrävda.

Under de närmaste veckorna kommer byggföretget NCC att utföra grävningar vid de tre punkterna och lägga upp jordmassorna på Näskullen. Skulle metallföremål eller andra föroreningar påträffas, kommer sanering att ske.

För ytterligare information, kontakta Bo Sundström, tfn 0271-570 57.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris