Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Jämställdhet

Ovanåkers kommun skrev under den europeiska jämställdhets­deklarationen CEMR (Council of European Municipalites and Regions) 2009. I och med att kommunen har undertecknat deklarationen, har kommunen lovat att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhetsdeklaration, CEMR

Det är i vardagen som jämställdhet skapas eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommunen direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt för kvinnor och män, flickor och pojkar. Enligt CEMR förbinder sig Ovanåkers kommun att verka för dessa grundprinciper:

  • Jämställdhet är en grundläggande rättighet
  • Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
  • Jämlik representation i beslutprocessen är nödvändig
  • Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön
  • Jämställdhetsintegrering av alla verksamheter
  • Handlingsplaner och tillräcklig finansiering

I kommunens handlingsplan har man särskilt valt att fokusera på jämställdhets­integrering:

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Källa: jamstall.nu)

Varje år arbetar kommunens jämställdhetsstrateg i en av kommunstyrelsen utpekad verksamhet med fokus på jämställdhetsintegrering. Tanken är att alla kommunens verksamheter ska gås igenom över tid och på så vis når kommunen successivt målsättningarna i deklarationen. Arbetet med jämställdhetsintegrering tillsammans med jämställdhetsstrategen upplevs som ett bra stöd och en vägledning i hur man på ett konkret och praktiskt sätt kan arbeta med jämställdhetsintegrering.

Projektets rapporter/utvärderingar:

Pilotprojekt 2012-2013: Miljö- och byggnämndens förvaltning och kommunstyrelsens service och informationsavdelningWord

2013-2014: Samhällsbyggnadsförvaltning – fokus på jämställdhetsintegrering i ÖPWord

2014-2015: Jämställdhetsintegrering – Alfta-Edsbyns Fastighets ABWord

Mer information:

Jämställdhetsdeklarationen CEMRs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKL: Jämställdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

www.jamstall.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterPublicerad 2016-12-20

Kontakt

Personalsekreterare

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris