Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Politik & demokrati

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunens invånare som väljer de 35 ledamöterna i fullmäktige vart fjärde år.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige sammanträder i Celsiusskolans aula. Sammanträdena hålls ca varannan månad och annonseras i tidningen Ljusnan. De är offentliga och allmänheten är välkommen dit och lyssna.

Alla ärenden som det ska beslutas om i kommunen hamnar dock inte i fullmäktige.

I Ovanåkers kommun finns också en kommunstyrelse och fem nämnder med olika ansvarsområden.

Här kan du läsa om val till rikdsdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgardialog


Den dialog vi för med medborgarna ska vara meningsfull och utgå från ett verkligt intresse av att vilja veta vad medborgarna tycker i en viss fråga. Öppenhet och delaktighet, oavsett förutsättningar, är övergripande målsättningar för Ovanåkers kommuns medborgardialog. Medborgardialog är en del av kommunens kommunikationsprocess och styrprocess samt utveckling av tjänster.

Medborgaren ska vara en medspelare i samhällsutvecklingen.

Policyn för medborgardialog utgår från Ovanåkers kommuns vision och koncernövergripande styrkort. Med policyn vill vi förtydliga vårt ansvar och förhållningssättet till medborgardialog.

Vi ska vara tydliga i vad vi vill uppnå med medborgardialogen, vara systematiska i tillvägagångssättet och återkoppla.

Därför har vi medborgardialog

  • Skapa ökat engagemang och ansvar hos medborgarna
  • Öka möjligheten för förståelse av förtroendevaldas ansvar och genomförande av prioriterade insatser.
  • Bra balans mellan utbud och medborgarnas behov
  • Genom ökat deltagande ge större legitimitet för förtroendevalda att fatta beslut.
  • Ökat deltagande innebär också ökad transparens och kunskap om förutsättningar för styrningen av kommunen.

Vi vill få kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och synpunkter och har därigenom ett ansvar att hitta metoder som passar för ämnet eller målgrupp.

Här kan du läsa hela policyn för medborgardialogPDF

Publicerad 2017-04-28
Kontakt

Kommunalråd

Yoomi Renström (S)
Tfn 0271-570 95
Mobil 070-606 30 05

Oppositionsråd

Hans Jonsson (C)
Tfn 0271-574 09
Mobil 070-345 72 66

Kommunfullmäktiges ordförande

Einar Wängmark (S)
Mobil 070-789 55 65

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris