Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Så här kan du påverka

Du kan påverka beslut i kommunen på olika sätt. Du kan lämna ett medborgarförslag eller ställa frågor på de sammanträden som har allmänhetens frågestund.  
Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också välja att engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Som medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder, eller genom att ta kontakt med ett politiskt parti.

Detta gäller enligt svensk kommunallag


Det finns vissa regelverk som kan vara bra att känna till för att förstå beslutsprocessen inom en kommun.

Ärenden i kommunfullmäktige får väckas av:

  • en nämnd
  • en ledamot genom motion
  • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdragen
  • en beredningsgrupp som kommunfullmäktige tillsatt
  • kommunens egna bolag

Ärenden (remisser) kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Ovanåkers kommun ska lämna synpunkter på. Därför måste du som medborgare ta kontakt med en politiker eller tjänsteman som i sin tur kan gå vidare via sin nämnd eller skriva en motion, för att ett beslut ska kunna fattas av kommunfullmäktige.

I kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det verksamhetsområde som berörs ska bereda ett ärende innan det avgörs i fullmäktige.

Beredningen av ett ärende kan ta lite tid, men det finns en tanke bakom detta. Fullmäktige ska få ett tillförlitligt underlag för sitt beslut och medborgarna får möjlighet att följa ett ärendes behandling innan beslut.

Publicerad 2014-03-13
Kontakt

Kommunsekreterare

Kristoffer Baas
Tfn 0271-570 77

Externa länkar

Kommunallagen


Sveriges rikstadlänk till annan webbplats

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris