Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

trafik och gator
Här är du:

Trafik och gator

Nyheter

Här kan du läsa om det senaste som berör trafik och gator i Ovanåkers kommun.

 • Nu rustar vi vägar på Borgen
  2017-08-08
  Kommunens entreprenör NCC kommer att starta arbetena på Ljungstigen under vecka 32. Nästa projekt blir Vestmansvägen.
 • Förbättrad trafiksäkerhet genom Ullungsfors
  2017-06-01
  Trafikverket arbetar för säker trafikmiljö och planerar att bygga om väg 678 genom Ullungsfors och del av väg 681 (vid torget) till en bygdeväg.
 • Korsningen Västra Centralgatan och Västergatan avstängd
  2016-11-08
  Från och med onsdag 9 november och några dagar framöver kommer korsningen Västra Centralgatan och Västergatan i Edsbyn vara avskärmad från trafik p.g.a. ledningsarbete.
 • Klipp häcken
  2016-07-12
  Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd i korsningar och vid utfarter och ibland räcker det med en liten åtgärd för att trafiksäkerheten ska öka markant.
 • Gamla Faluvägen avstängd dagstid
  2016-06-13
  Gamla Faluvägen kommer att vara avstängd dagstid denna vecka p.g.a. vägarbete. Stängningen gäller sträckan mellan järnvägsviadukten och Västergatan där en ny säkrare passage ska byggas för de oskyddade trafikanterna.

Parkering

Det är viktigt att tänka på hur du parkerar ditt fordon. En felaktig parkering kan innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning/vinterväghållning alls på viktiga platser. Alla allmänna parkeringsplatser är avgiftsfria.

Vägar

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

 • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
 • Centralgatan i Edsbyn
 • Rotebergsvägen

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen.

Skötsel av gator och grönområden

NCC sköter om kommunens gator och grönområden. De ansvarar för:

 • All skötsel av gator inklusive vinterväghållning
 • Gång och cykelvägar
 • Gräsklippning och slaghackning på kommunens allmänna mark

Gatusopning/sandupptagning

 • Sandsopning/upptagning utförs av NCC under våren, tidpunkten bestäms av väder och temperaturer, dock klart senast 10 maj
 • Samtliga ytor att sopa är över 7,5 mil gata, mer än 2,3 mil gång-/cykelväg och 125 000 kvadratmeter sidoytor

När snöröjs det?

 • Snöröjning startar på gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö.
 • Resterande gator vid 8 cm snö.
 • Läs mer om snöröjning/vinterväghållning.

Felanmälan 574 44

Uppkommer skador i samband med insatserna av snöröjning ska du omedelbart anmäla dessa på tfn 0271-574 44.  

Kontakt

Gatuavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Tfn 0271-570 00
Fax 0271-573 74
Skicka e-post

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43

57444 felanmälan

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris