Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Rörelsehindrade personer kan få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger dig rätten att

  • parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  • parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • parkera under högst tre timmar på gågata.

Tidsperiod

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara till för ett visst ändamål eller fordonsslag. Ett parkeringstillstånd ska gälla under en viss tid, dock längst fem år. Det får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.

Ansökan ska lämnas till den kommun man är folkbokförd, i Ovanåker handläggs den av Emil Backastrand.


Publicerad 2017-09-12

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Emil Backastrand
Tfn 0271-570 23

Ansökan om parkeringstillstånd

AnsökningblankettPDF att fylla i och skriva ut.

Skicka blanketten till:
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

InformationsbladPDF till Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris